Ga naar de hoofdinhoud
Project

Eenzaamheid (op den) buiten

Plattelandsverbindingen tegen eenzaamheid

Een methodiek om binnen de plattelandscontext acties op te zetten tegen eenzaamheid, op maat en in samenwerking met lokale stakeholders.

Datum

Van tot

Supported by

Met steun van ELFPO

Wat?

Het project Eenzaamheid (op den) buiten: plattelandsverbindingen tegen eenzaamheid wil een methodiek uitwerken rond acties tegen eenzaamheid. Dat gebeurt op maat, in een plattelandscontext met verschillende lokale stakeholders en op basis van wetenschappelijke kennis.

We werken een toolkit en begeleidend stappenplan uit om verbindend in het platteland te werken rond eenzaamheid, met Neteland als pilootpartner. Verschillende methodieken en vormingen worden in een intervisie- en begeleidingstraejct aangereikt waarmee de 5 lokale besturen van Neteland in hun eigen lokaliteit mee aan de slag kunnen om op acties rond eenzaamheid op te zetten.

Onze rol?

Promotor van het project

Relevantie?

Een unieke aanpak om eenzaamheid op het platteland tegen te gaan is nodig. Het verdwijnen van basisvoorzieningen, sociale voorzieningen en verenigingen, de toenemende vergrijzing, de aanwezigheid van specifieke kwetsbare doelgroepen (zoals landbouwers, personen in armoede), vraagt immers om een aanpak op maat. Dit zijn specifieke uitdagingen waarmee de stedelijke contexten minder geconfronteerd worden.

Het globale uitgangspunt van het project is dat een goede werkende en duurzame aanpak van eenzaamheid vraagt om (1) kennis over de aanpak en preventie van eenzaamheid binnen plattelandscontext, (2) een aanpak op maat, (3) samenwerking tussen actoren (zowel professionals als burgers) in de lokaliteit, de buurt en (4) zowel nieuwe acties maar ook een versterking van wat al loopt.

Resultaten?

Concreet werken we aan de hand van een bovenlokaal intervisietraject in de vijf pilootpraktijken  - vijf plattelandsgemeenten - aan deskundigheidsbevordering om plattelandsverbindingen tegen eenzaamheid te realiseren. We brengen deskundigheid rond de aanpak van eenzaamheid binnen de plattelandscontext binnen en starten een traject waarin we in elke pilootpraktijk ernaar streven minstens 2 acties of interventies tegen eenzaamheid te verbeteren of uitwerken. Deze acties worden opgezet op basis van de lokale noden per pilootpraktijk enerzijds en vanuit wetenschappelijke kennis rond de aanpak en preventie van eenzaamheid anderzijds.

We werken een begeleidende toolkit uit. Deze omvat (1) kennis rond wat is eenzaamheid op het platteland. Lokale verhalen krijgen hier een plek. Er is ook aandacht voor participatieve methodieken om personen met eenzaamheid te betrekken. (2) kennis over werkzame elementen binnen de plattelandscontext om eenzaamheid tegen te gaan (3) persona’s als methodiek om acties en interventies op maat van de plattelandscontext uit te werken en (4) een vorming voor lokale sleutelfiguren rond het detecteren van eenzaamheid op het platteland. Tot slot integreren we ook de ervaringen van de piloottest in een (5) stappenplan zodat ook andere lokale besturen en organisaties in het platteland met deze methodiek aan de slag kunnen.

Team

Onderzoeker

Lise Switsers

Gedreven door nieuwsgierigheid, geëngageerd om bij te dragen aan een zorgzame samenleving, luistert graag naar levensverhalen. 

Onderzoeker

Wim Wouters

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan.