Ga naar de hoofdinhoud
Geld en gedrag

Effectief budgetmanagement

Hoe komen tot duurzame gedragsverandering

In samenwerking met KULeuven

Datum

Van tot

Dit onderzoeksproject gaat op zoek naar de kritieke succesfactoren om te komen tot duurzame gedragsverandering bij lage inkomensgezinnen bij het beheren van hun budget.

Onderzoek

Hoe noodzakelijk het identificeren van basisbehoeften en het opstellen van bijhorende referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen ook is, het volstaat niet om de armoede in ons land op te heffen. Mensen hebben daarnaast ook individuele ondersteuning nodig. Het is immers vaak niet voldoende om hen de financiële mogelijkheid te geven om gezond en autonoom te leven, de betrokkenen moeten ook het gedrag (leren) stellen dat correspondeert met de richtnorm en deze gedragsverandering moet ook een duurzaam karakter krijgen, wil ze een maatschappelijk verschil maken.

In dit onderzoeksproject gaan we op zoek naar de kritieke succesfactoren om te komen tot duurzame gedragsverandering bij lage inkomensgezinnen bij het beheren van hun budget. Via een systematische literatuurreview maken we een checklist op van kenmerken die een succesvolle hulpverleningsstrategie karakteriseren. Vervolgens toetsen we deze checklist aan de bestaande hulpverleningspraktijk en werken we een draaiboek uit voor maatschappelijk werkers in de schuldhulpverlening. Via een experimenteel design toetsen we in welke mate het gebruik van dit draaiboek ervoor zorgt dat cliënten sneller en effectiever hun schulden afbouwen en in welke mate ze minder snel hervallen en nieuwe schulden maken.

Resultaten

De resultaten van deze experimentele manipulatie bleken echter niet zeer groot. De overgrote meerderheid van de respondenten betaalde zowel in de experimentele als in de controleconditie hun schulden mooi op tijd af en er werden nauwelijks nieuwe schulden gemaakt. Wel stelden we een effectieve verbetering vast op het vlak van het verhogen van de autonomie en de doorstroming van cliënten.

Lees het volledige rapport.

download icoon
effectief_budgetmanagement_2010.pdf
.pdf
Download