Ga naar de hoofdinhoud

Digitale didactiek

Effectief in Frans

Het onderzoek “EFFECTief in FRANS: een blended leerpad voor (toekomstige) leerkrachten lager onderwijs” kadert binnen een oproep van de Vlaamse Overheid. Doel is om leerkrachten (in opleiding) te versterken op het vlak van onderzoeksgeïnformeerde didactiek Frans. Over een periode van twee jaar zal een blended leergang ontwikkeld en geïmplementeerd worden in de educatieve bachelor van de betrokken lerarenopleidingen. Daarnaast wordt de leergang geïmplementeerd in geselecteerde pilootscholen en doorlopen door ervaren leerkrachten. Vanuit ExCEL wordt een rol opgenomen binnen het teacher design team om de blended leergang vorm te geven volgens evidence informed ontwerpprincipes en wetenschappelijke inzichten rond leren en instructie. Het onderzoek loopt in samenwerking met UCLL, VIVES, KULeuven en leerkrachten derde graad lager onderwijs.

Meer informatie over deze oproep op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Gerelateerde onderzoekslijnen