Ga naar de hoofdinhoud

Energie in glastuinbouw

Project

Energetische optimalisatie van de Vlaamse glastuinbouw (opti-energie)

Datum

Van tot

De hoge energiekosten van zowel gas als elektriciteit dringen de rendabiliteit van glastuinbouwbedrijven sterk terug. Deze hoge kost kan niet 1-op-1 doorgerekend worden in de verkoop van het product. Om rendabel te blijven zullen de bedrijven hun energiekosten moeten drukken.

Doel

In Opti-Energie willen we in eerste instantie 20% energie besparen aan de hand van een combinatie van teelttechnische maatregelen in de teelten van sla en aardbei (laag energetisch) en tomaat (hoog energetisch). In een eerste fase van het project zullen we eenvoudig implementeerbare adviezen vormen die later worden aangevuld met adviezen omtrent innovatieve teelttechnieken zoals dubbele schermen, ontvochtiging en ventilatie.

Om als landbouwsector tegen 2030 een reductie van 44% van energetische emissies (t.o.v. 2005) te realiseren in het kader van de Europese Green Deal zullen niet enkel energiebesparende maatregelen noodzakelijk zijn. In dit project onderzoeken we eveneens de technisch-economische haalbaarheid van alternatieve energietechnieken (windturbines, zonnepanelen, warmtepompen, geothermie, …) voor toepassing op glastuinbouwbedrijven.

Beoogde resultaten

De gecombineerde strategie van energiebesparende maatregelen en alternatieve energie-invulling zal bijdragen aan een energetisch duurzame en rendabele Vlaamse glastuinbouw.

Partners

Team

Onderzoeker

Carla Siongers

Adviseur en onderzoeker glastuinbouw

Onderzoeker

Bert De Schutter

Praktische toepassing energietechnieken in gebouwen en glastuinbouw. Technisch-economische evaluaties van o.a. warmtenetten, warmtepompen, etc. 

Onderzoeker

Fjo De Ridder

Interesse in de glastuinbouw, energie en klimaatregeling met expertise in data-analyse en CO2-voorziening 

Gerelateerde onderzoekslijnen