Ga naar de hoofdinhoud

Energie in gebouwen

Project

Koeling 2.0

Installateurs handvaten geven om duurzame en correct ontworpen gebouwkoeling in de praktijk te brengen

Datum

Van tot

Bekijk de projectwebsite

Koelsystemen werden tot voor kort zoveel mogelijk gemeden bij duurzaam bouwen in Noordwest-Europa, maar ook hier worden de zomers nu erg warm. Dat maakt het moeilijk om enkel met passieve maatregelen comfort te garanderen in de zomer.

Een uitdaging bij het installeren van koelinstallaties is het beperken van de hoeveelheid koelmiddel. Daarnaast moet je rekening houden met bijhorende milieu- en/of veiligheidsrisico’s.

Toch kan de hoeveelheid koelmiddel in verschillende gevallen beperkt worden door centrale koudeproductie en -distributie door indirecte (hydronische). Daardoor kunnen we ook duurzame koelbronnen efficiënt inpassen en kunnen we verwarming- en koelfunctie combineren in distributie en afgiftesystemen. Bijvoorbeeld in oppervlaktesystemen, klimaatbalken, ventilo’s, … Door de flexibiliteit van die hydronische systemen kunnen kosten dalen of kunnen we extra waarde creëren voor bepaalde technieken.

Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke onbeantwoorde vragen rond collectieve systemen, zoals:

  • Gelijktijdigheid van de koelvraag bij de dimensionering van een multi-zonaal gebouw
  • Een optimale hybride opwekking,
  • Alternatieven qua distributiesysteem (2-pijps, 3-pijps, 4-pijps)
  • Combinatie met verwarming

Er is dus nood aan kennis rond koeling in collectieve gebouwen, en bij uitbreiding bij energienetten. Degelijke richtlijnen voor de correcte selectie en dimensionering zijn er nog niet voor koeling in gebouwen. Dit is dringend, want zowel de koeltechnicus als de verwarmingstechnicus zullen hun kennis moeten verruimen of bundelen om een duurzaam antwoord te kunnen bieden op de stijgende koelvraag in gebouwen. 

Doel

Binnen dit project ontwikkelen we een code van goede praktijk voor koeling in gebouwen op basis van hydronische systemen.

  • Met aandacht voor selectie van systemen
  • Met aandacht voor dimensionering van afgifte
  • Met aandacht voor dimensionering van productie & distributie waarbij ook rekening gehouden wordt met gelijktijdigheid

Aspecten die hierbij verder ook aan bod komen: flexibiliteit, de combinatie verwarming/koeling, vergelijking tussen actieve, passieve en hybride systemen, retrofitting van een verwarmingsinstallatie, …

Partners 

Onderzoekers

Onderzoeker

Simon Binnemans

Expertise in energietechnieken in gebouwen. Docent energietechnologie. 

Onderzoeker

Bert De Schutter

Praktische toepassing energietechnieken in gebouwen en glastuinbouw. Technisch-economische evaluaties van o.a. warmtenetten, warmtepompen, etc. 

Onderzoeker

Nickey Van den Bulck

Expertise in energietechnieken voor gebouwen. Docent bijscholingen en opleidingen gecertificeerd installateur.

Onderzoeker

Sara Hooyberghs

Expertise in energietechnieken voor gebouwen en glastuinbouw

Onderzoeker

Paul De Schepper

Expertise in energietechnieken in gebouwen. 

Gerelateerde onderzoekslijnen