Ga naar de hoofdinhoud

Energie in gebouwen

Project

New Skills for Nearly Zero Energy Buildings (Life-NS4nZEBs)

Samen met 5 internationale partners werkt Thomas More mee aan het nieuwe Europese project ‘New Skills for nearly Zero Energy Buildings’ (NS4nZEBSs). Met dit project wil Europa de bestaande discrepanties aanpakken tussen de huidige vaardigheden op het gebied van energieprestaties en de vaardigheden die steeds meer gevraagd worden en in de toekomst essentieel zullen zijn. Het doel is om het aantal geschoolde bouwprofessionals te vergroten op het gebied van PV’s, slimme elektrische systemen, warmtepompen en waterstoftechnologieën in gebouwen, op alle niveaus van ontwerp, exploitatie en onderhoud.

Om dit doel te bereiken zullen nieuwe en bestaande opleidingsmethoden en curricula worden ontwikkeld en verbeterd, evenals kwalificatiecursussen voor professionals in de bouwsector. Belanghebbenden zullen actief betrokken worden bij het ontwikkelen van feedbackmechanismen om ervoor te zorgen dat opleidingsprogramma’s en leerplannen relevant zijn voor de arbeidsmarkt en proactief nieuwe vaardigheden integreren.

Gerelateerde onderzoekslijnen