Ga naar de hoofdinhoud

Energie in glastuinbouw

Project

Studie energieclustering en centrale CO2-benutting in glastuinbouwclusters

In de provincie Antwerpen

Datum

Van tot

Supported by

We voerden een studie uit naar de mogelijke koppeling van glastuinbouwbedrijven.

Doel

Het doel is om warmte uit te wisselen en eventueel deels te vervangen door een centrale bron (biomassaverbranding, diepe geothermie, of ander technologie).

Daarbij moeten we zeker rekening houden met de nood van deze bedrijven aan warmte, CO2 én elektriciteit. Een warmtekrachtkoppeling (WKK) kan daarbij als belangrijke leverancier of back-up van warmte beschouwd worden.

In deze studie onderzoeken we de realisatie van warmte- en CO2-netten in een aantal specifieke glastuinbouwclusters in de Provincie Antwerpen.

Hier leggen we de accenten op:

  • Evaluatie op basis van actuele energieprofielen van de bedrijven
  • Studie warmtenet met een decentrale injectie
  • CO2

Partner(s)

Onderzoekers

Onderzoeker

Herman Marien

Expert glastuinbouw. Docent en vertegenwoordiger glastuinbouw. 

Onderzoeker

Bert De Schutter

Praktische toepassing energietechnieken in gebouwen en glastuinbouw. Technisch-economische evaluaties van o.a. warmtenetten, warmtepompen, etc. 

Gerelateerde onderzoekslijnen