Ga naar de hoofdinhoud

Energie in gebouwen

Project

Verduurzaming van stooktoestellen in residentiële gebouwen

Twee studies

Datum

Van tot

Wanneer we de samenleving klimaatneutraal willen maken, zullen we verschillende gebouwen diepgaand moeten renoveren.

Daarbij moeten we schakelen naar duurzame verwarming. Hoe we dat gebouwen in de praktijk voor elkaar kunnen krijgen onderzoeken we binnen verschillende studies.

Bestaande Vlaamse instrumenten rond centrale stooktoestellen aanpassen, toepassen en uitbreiden

Binnen deze studie willen we bekijken hoe we bestaande Vlaamse instrumenten rond centrale stooktoestellen kunnen aanpassen, toepassen en eventueel uitbreiden. Daarbij willen we de verduurzaming van de verwarming in gebouwen versnellen. Dat doen we in opdracht van VEKA, samen met Thermiek.

We focussen hierbij op vier acties die cruciaal zijn om de huidige centrale stooktoestellen te verduurzamen:

  • Een juiste rendementsbepaling van de werking van het huidige stooktoestel en bij uitbreiding de hele installatie en de mogelijkheden tot normering en uitfasering van installaties op basis van energetisch rendement of andere criteria zoals bouwjaar, type toestel etc.. Deze geven een duidelijk zicht op de mogelijkheden voor verdere energiebesparingen voor het huidige toestel (zie actie 2) of de mogelijke verbeteringen bij vervanging van het toestel (zie actie 3 en 4).
  • De verbetering van de werking van het hele verwarmingssysteem door een energie-efficiënte inregeling en eventuele andere ingrepen.
  • Een accurate dimensionering van een nieuwe energie-efficiënte verwarmingsinstallatie bij vervanging van de huidige installatie, rekening houdend met de mogelijkheden van renovatie van het gebouw.
  • Verdere ondersteuning van eigenaars van centrale stooktoestellen bij de keuze van een nieuwe duurzame verwarmingsinstallatie bij de vervanging van het huidige stooktoestel.

Onderzoek naar vervanging fossiele verbrandingstoestellen door warmtepomp in een residentieel gebouw

In opdracht van ODE onderzoeken we samen met KU Leuven of een woning die vandaag nog met stookolie verwarmt, kan overschakelen op een warmtepomp.

We brengen in kaart welke werken, kosten en baten gepaard gaan met die vervanging voor verschillende types warmtepompen. Deze studie resulteerde in een leidraad. We hebben nu uitgewerkte referentiecase voor een woningeigenaar die voor deze uitdaging staat, doorgerekend op jaarbasis met korte tijdsstap en met een realistisch gebruiksgedrag en regeling.

Daarnaast kan deze case cijfermateriaal aanleveren voor een impactanalyse van het betroffen woningbestand.

Enkele handige documenten

download icoon
Installateurs_Vervangen van stookolieketel door een warmtepomp_0.pdf
.pdf
Download
download icoon
Particulieren_Vervangen van stookolieketel door een warmtepomp_0.pdf
.pdf
Download
download icoon
Studie vervangen ketel_0.pdf
.pdf
Download
Vergelijking technieken.png
.png
Download

Onderzoekers

Onderzoeker

Paul De Schepper

Expertise in energietechnieken in gebouwen. 

Onderzoeker

Bert De Schutter

Praktische toepassing energietechnieken in gebouwen en glastuinbouw. Technisch-economische evaluaties van o.a. warmtenetten, warmtepompen, etc. 

Onderzoeker

Nickey Van den Bulck

Expertise in energietechnieken voor gebouwen. Docent bijscholingen en opleidingen gecertificeerd installateur.

Gerelateerde onderzoekslijnen