Ga naar de hoofdinhoud

Energierapportering glastuinbouwbedrijven

Opmaken Energiebalans

Met deze rekentool bereken je makkelijk uw energiebalans

Rekentool
Met deze rekentool bereken je makkelijk uw energiebalans

Opmaken Energiebalans

Sinds 2023 moeten ondernemingen per vestiging met een finaal energieverbruik van meer dan 0.02 PJ een energierapport opmaken. Kmo’s met een energieverbruik tussen 0,02 PJ en 0,05 PJ moeten een energiebalans opmaken en zogenaamde ‘no regret’ maatregelen uitvoeren. Als exploitant kan je dit zelf in orde brengen. Het Expertisecentrum Energie wil glastuinbouwbedrijven hierin ondersteunen en voorziet enkele hulpmiddelen.  

Inschatting finaal energieverbruik

Het finaal energieverbruik wordt bepaald door alle inkomende energiestromen (aangekochte brandstoffen, elektriciteit, warmte
) op te tellen. Geproduceerde elektriciteit van een warmtekrachtkoppeling die aan het net geleverd wordt, mag in mindering gebracht worden net als zelf geproduceerde warmte die aan een warmtenet geleverd wordt. Via onderstaande link kan je een inschatting maken hoe groot het finaal energieverbruik van je vestiging zou kunnen zijn.

BEREKENINGSMODULE

Sjabloon energiebalans

Voor glastuinders die een energiebalans moeten opmaken werd een sjabloon ontwikkeld met bijhorende handleiding. Na volledig invullen kan het sjabloon bewaard worden als pdf-bestand. Dit rapport moet dan opgeladen worden op de webapplicatie https://energieloket.vlaanderen.be. Naast het opladen van het rapport moeten de gegevens uit het rapport ook ingevuld worden op de webapplicatie. Alle gegevens die nodig zijn, zouden in het rapport aanwezig moeten zijn. Vragen of opmerkingen over het gebruik van het sjabloon kan u bezorgen op energie.glastuinbouw@thomasmore.be

HANDLEIDING ENERGIEBALANS

SJABLOON ENERGIEBALANS
dots

No Regret-maatregelen

Dit is een lijst maatregelen die van toepassing zijn op kmo's met een finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ. Volgens VEKA geldt: "Een no-regretmaatregel is een maatregel met een terugverdientijd van minder dan drie jaar. Dit houdt in dat alle maatregelen uit de van toepassing zijnde lijst die na beoordeling een terugverdientijd van minder dan drie jaar hebben, verplicht uitgevoerd moeten worden." De lijst van no-regretmaatregelen die voor de glastuinbouwsector van toepassing is kan gevonden worden via onderstaande link.

Lijst No Regret Maatregelen

Webapplicatie energieloket Vlaanderen

Alvorens u, als verantwoordelijke, energiedeskundige of medewerker van een vestiging, toegang kunt krijgen tot de webapplicatie, moet de registratieprocedure doorlopen worden. U kunt hierbij best de handleiding specifiek voor de registratieprocedure gebruiken. Het ingeven van de gegevens van het energierapport in de webapplicatie dient te gebeuren door de energiedeskundige. In geval van de energiebalans mag/moet je jezelf als tuinder aanduiden in het gebruikersbeheer als ‘energiedeskundige’. Er is ook een gebruikershandleiding voor de webapplicatie beschikbaar. 

Met vragen over de toegang tot de webapplicatie of het gebruik ervan kunnen we enkel doorverwijzen naar VEKA: T 02 553 46 00 of veka@vlaanderen.be

REGISTRATIEPROCEDURE WEBAPPLICATIE

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE 

Geldigheidsduur?

Na het opmaken en opladen van de energiebalans moeten de no regret maatregelen die voor uw bedrijf van toepassing zijn (dwz met een terugverdientermijn van ten hoogste 3 jaar) ook effectief uitgevoerd worden binnen de 4 jaar waarna de energiebalans geactualiseerd moet worden. Deze geactualiseerde energiebalans moet in de webapplicatie opgeladen worden binnen de 4 jaar na de vorige. Bij de actualisatie moet een overzicht gegeven worden van de uitvoering van de no regret maatregelen met vermelding van hun effect op het vlak van energie- en CO2-besparing aangevuld met een geactualiseerd uitvoeringsplan. De eerste actualisatie moet gebeuren tegen 31 maart 2027, vervolgens om de 4 jaar.

Mijn finaal energieverbruik is groter dan 0.05 PJ, wat nu?

Als het finaal energieverbruik van je onderneming (per vestiging) groter is dan 0.05 PJ maar kleiner dan 0,1 PJ dan moet er een energie-audit opgesteld worden. Overschrijdt het energieverbruik 0,1 PJ dan is dit een energie-intensieve vestiging en moet je een energieplan opstellen dat ook conform verklaard moet worden. In beide gevallen moet je een interne of externe energiedeskundige aanduiden die ook door VEKA aanvaard moet worden. Deze energiedeskundige moet een grondige technische en bedrijfseconomische kennis hebben van de te onderzoeken inrichting. Hiermee wordt bedoeld dat de deskundige voldoende ervaring en expertise moet hebben met de te onderzoeken installaties. De energiedeskundige moet het Verificatiebureau ervan kunnen overtuigen in staat te zijn een degelijke audit of plan op te stellen.

Na het opmaken van de audit of het plan moet dit ook ingegeven worden in de webapplicatie door de energiedeskundige waarna er binnen de vier jaar een actualisatie moet gebeuren.

Bij het opmaken van de rapporten zullen rendabele maatregelen die de energie-efficiëntie verhogen gedetecteerd worden die verplicht uitgevoerd moeten worden binnen de drie jaar.