Ga naar de hoofdinhoud

Vormingen Expertisecentrum Energie

Betalings- en annulatievoorwaarden

De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en/of uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Zelfs bij het gebruik van KMO-portefeuille moet de cursist tijdig betalen.

Een annulatie dient steeds op tijd te gebeuren dwz minstens 5 werkdagen voor aanvang van de cursus. De aanvang is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.  

Een annulatie dient ook altijd per mail te gebeuren. De datum van ontvangst is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie

Annulatievoorwaarden:

  • Kosteloos annuleren kan enkel tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus. Nadien worden er annulatiekosten aangerekend.
  • Bij annulering binnen de 5 werkdagen voor aanvang van de cursus: we rekenen 20% van de kosten aan.
  • Bij annulatie na de aanvang van de cursus of bij niet komen opdagen wordt het volledige bedrag gevorderd.

Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.  

Bij een RESCert-basisopleiding zijn volgens de RESCert-procedure slechts twee examenkansen inbegrepen. Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de opgegeven les- en examendata. Het opgegeven examenmoment geldt als de eerste examenkans, dit annuleren kan enkel via een gewettigd attest.

Thomas More kan de beslissing nemen een geplande cursus te annuleren als het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan de ingeschreven cursist wordt in dit geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald.

Thomas More behoudt zich het recht om een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd omwille van organisatorische redenen De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor schade (zowel materi√ęle als lichamelijke) veroorzaakt door ongevallen v√≥√≥r, tijdens of na de lessen.

---