Ga naar de hoofdinhoud

Inclusie van mensen met een beperking

Zorgzame samenleving

Project

Thuiszorgvoorzieningen voor personen met een handicap

Gebruik en toegankelijkheid

In dit project onderzoeken we de drempels en bevorderende factoren om gebruik te maken van erkende diensten voor gezinszorg voor praktische hulp in het dagelijkse leven door personen met een handicap.

Datum

Van tot

Supported by

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in opdracht van het VAPH

Bekijk de projectwebsite

Wat?

In dit project onderzoeken we de ervaring in het bereiken en ondersteunen van personen met een handicap in prioriteitengroep 3 vanuit het perspectief van zowel de personen met een handicap als de erkende diensten voor gezinszorg.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bevraagt de personen met een handicap over de noden en drempels om gebruik te maken van thuiszorgvoorzieningen. Wij brengen de ervaringen van de erkende diensten voor gezinszorg en doorverwijzers naar erkende diensten voor gezinszorg in kaart.

Dit is een beleidsgericht onderzoek.

Onze rol?

  • Onderzoek: deskresearch, interviews, focusgroepen
  • Formuleren beleidsaanbevelingen

Relevantie?

Het VAPH nam een bevraging af bij een representatieve steekproef van personen met een handicap (PmH) in prioriteitengroep 3. Dit is de groep wachtenden voor wie, binnen het huidige budgettaire kader en de actueel gehanteerde verdeelsleutels, het weinig waarschijnlijk is dat zij een persoonsvolgend budget (PVB) zullen ontvangen.

Uit de bevraging bleek dat PmH uit prioriteitengroep 3 vooral nood hebben aan meer praktische hulp in het dagelijkse leven. Deze vorm van ondersteuning hoeft niet noodzakelijk altijd handicapspecifiek te zijn en wordt ook geboden door reguliere diensten, in het bijzonder de thuiszorgvoorzieningen en meer specifiek de diensten voor gezinszorg. Het VAPH wil nagaan waarom PmH niet meer/vaker gebruik maken van deze diensten. Volgens het VAPH blijkt er immers geen gebrek aan capaciteit te zijn bij de diensten voor gezinszorg om ook aan PmH praktische hulp aan huis te bieden, en er werden financiële incentives in het leven geroepen om de toeleiding van PmH naar de gezinszorg te stimuleren. De middelen die hiervoor zijn voorzien, worden bijna niet gebruikt, waardoor ook het gewenste effect (meer doorstroming van PmH naar de diensten voor gezinszorg) uitblijft. Men heeft echter weinig zicht op de redenen waarom PmH moeilijk de weg vinden naar de diensten voor gezinszorg.

Resultaten?

Onderzoeksrapport met beleidsaanbevelingen voor het VAPH, Departement Zorg en erkende diensten voor gezinszorg.

Ons team

Onderzoeker

Monica Wouters

Creatieve sociaal werk onderzoeker die de, op het eerste gezicht tegenstrijdige, kenmerken van out-of-the-box denken en planmatig werken combineert.

Onderzoeker

Tessa Delien

Onderzoeker en ergotherapeut die streeft naar inclusie en participatie van personen met een beperking. Iedereen heeft het recht om ten volle deel te nemen aan onze maatschappij.

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan.