Ga naar de hoofdinhoud
Project

De gemeentelijke communicatiemonitor

We bieden lokale besturen een grotendeels gestandaardiseerde bevolkingsenquête om bereik en waardering van de stedelijke/gemeentelijke communicatie te meten. 

Datum

Van tot

Supported by

Kortom / VVSG / Publiq

Over het project

Steden en gemeenten kunnen bij ons deze enquête bestellen om bij de inwoners de impact van hun communicatie te meten. We ontwikkelden daartoe een vragenlijst in samenwerking met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Kortom en Publiq.  

Ondertussen realiseerden we dit onderzoek voor tientallen steden en gemeenten, verspreid over heel Vlaanderen.  

Wat meten en hoe doen we dat?

De enquête is voor ongeveer 90% van de vragen identiek voor alle deelnemende besturen. Dat maakt het mogelijk om te vergelijken met andere steden en gemeenten.  

Het gaat om een laagdrempelige enquête, die online of op papier kan worden ingevuld. We begeleiden de stad of gemeente om met behulp van systematische steekproeftrekking een representatieve selectie van 2.000 inwoners uit het rijksregister aan te schrijven.  Aanvullend is er via de gemeentelijke kanalen een algemene oproep aan de bevolking om deel te nemen: dit is een surplus bij de steekproef, waarbij we ondertussen uit ervaring weten dat dit niet weegt op een evenwichtige verdeling van de bevolkingsgroepen.  

De deelnemende lokale besturen staan zelf in voor mailing en promotie. Wij zorgen voor enquête, dataverwerking, rapportering en aanbevelingen. 

Op die manier brengen we heel wat nuttige info in kaart: 

  • Bekendheid, gebruik en waardering van de belangrijkste gemeentelijke onthaalkanalen: onthaalbalie gemeentehuis, telefonisch onthaal, onthaal via mail, meldingen en klachten.
  • Bekendheid, gebruik en waardering van de belangrijkste gemeentelijke communicatiekanalen: website, informatieblad, sociale media, bewonersvergaderingen, etc
  • Beleving van de communicatiekwaliteit: verstaanbaarheid, correctheid, tijdigheid¬†van de communicatie¬†
  • Informatiebehoeften: over welke thema‚Äôs, diensten, producten of projecten¬†wensen burgers meer informatie?¬†
  • Imago van de stad of gemeente in haar geheel¬†¬†
  • Prioriteiten voor toekomstige communicatieprojecten¬†

 

Heeft jouw lokaal bestuur ook interesse? Neem gerust contact op voor een projectbeschrijving, offerte of een toelichtingsgesprek.

Gerelateerde onderzoekslijnen