Ga naar de hoofdinhoud

Inclusie van mensen met een beperking

Project

HERSTELBOERDERIJ

Revalideren op een boerderij

Datum

Van tot

Supported by

LEADER Provincie Antwerpen
www.leaderprovincieantwerpen.be
Met steun van ELFPO

Bekijk de projectwebsite

Wat

Binnen dit project wordt er een¬†nieuw revalidatieconcept¬†ontwikkeld. Het concept ‚ÄúHerstelboerderijen‚ÄĚ houdt in dat mensen¬†revalideren en herstellen binnen een landbouwcontext. We slaan hier dus een brug tussen de zorgsector en de landbouwsector. Dat wil zeggen dat revalidanten hun¬† ergotherapeutische activiteiten niet enkel in een revalidatiecentrum doen, maar ook in een landbouwbedrijf. Dat kan tijdens of na hun normale revalidatietraject en gebeurt aan de hand van¬†persoonlijk¬†afgestemde dagelijkse landbouwhandelingen op het erf¬†zoals dieren voederen, de stallen vegen, de voederbakken legen en vullen‚Ķ

Doel

Binnen dit project is het de bedoeling dat de drie betrokken partijen kunnen genieten van de voordelen van dit nieuwe revalidatieconcept.

Revalidanten

De revalidanten herstellen en versterken hun mogelijkheden binnen een andere omgeving. Een uitdagende omgeving die een goede tussenstap is tussen de veilige ruimtes in het revalidatiecentrum en het echte leven. Ze komen bovendien met nieuwe mensen in contact en vergroten zo hun sociaal netwerk. Deze manier van revalideren maakt de stap om weer deel te nemen aan het dagelijkse leven gemakkelijker en bevordert hun inclusie in de maatschappij, wat zelfs kan leiden tot een eventuele opstap naar het werkveld.

Revalidatiecentra
Revalidatiecentra kunnen de revalidanten een extra optie aanbieden: individuele, aanvullende en kleinschalige revalidatie in openlucht. De revalidanten kunnen op die manier geleidelijk aan uitstromen. Door die extra mogelijkheid worden de revalidatiecentra ook ontlast en krijgen ze meer tijd voor nieuwe revalidanten.

Landbouwers
Ten derde krijgen de landbouwers op deze manier een nieuwe rol in de zorgsector, wat ook de boerderijen in een nieuw daglicht zet.

Relevantie

Een revalidatietraject buiten de muren van een revalidatiecentrum is van groot belang voor revalidanten.

In het revalidatiecentrum worden ze constant gewezen op hun beperkingen. Op de boerderij hebben ze het gevoel dat ze gewoon aan het werk zijn. Daar ligt de nadruk meer op hun mogelijkheden en op het verleggen van hun grenzen. Ze vergeten dat ze bezig zijn met revalideren. Bovendien voelen ze zich nuttig  en weten ze dat er op hen gerekend wordt. Dat geeft extra motivatie en zin om te revalideren.

Ook worden ze door de taken op de boerderij zelfstandiger. De boer is steeds in de buurt, maar het is toch anders dan de begeleiding in de centra. De uitdagingen van het echte leven worden aangegaan op de boerderij. Waar er in de revalidatiecentra matten worden gelegd om het wandelen op een ongelijke ondergrond te oefenen, komen de revalidanten op de boerderij echte obstakels tegen: een trapje, een opstapje, aarde en stro in de stallen, schapen die wat kunnen duwen… Ze leren hiermee omgaan en dat doet hen inzien dat ze meer in hun mars hebben dan ze misschien zelf denken.  Ze realiseren zich wat ze allemaal kunnen en nemen dat mee naar hun dagelijkse leven.

Onze rol

Binnen het project ‚ÄėHerstelboerderijen‚Äô neemt Mobilab & Care het voortouw in de ontwikkeling van het concept, het opstarten en co√∂rdineren van het pilootproject bij twee pilootboerderijen, de evaluatie van het pilootproject en het formuleren van de beleidsaanbevelingen.¬†

De twee herstelboerderijen ontvingen samen elf revalidanten en begeleidden hen in totaal gedurende 70 sessies. 

Tijdens de sessies werden er interviews en vragenlijsten afgenomen bij de revalidanten en de boeren. Op die manier werden de effecten, noden en ervaringen in kaart gebracht en werd er nagedacht over noodzakelijke aanpassingen van het concept.

Wanneer het einde van het project naderde, werd alle kennis verzameld in een¬†draaiboek. Hier vind je alle gedetailleerde info terug. Ook werden er twee korte informatieboekjes geschreven, namelijk:¬†‚ÄúWaarom instappen als landbouwer?‚Ä̬†en¬†‚ÄúWaarom instappen als revalidatiecentrum?‚ÄĚ

Tot slot werd er gedurende het volledige project¬†gewerkt aan beleidsaanbevelingen om het concept ‚ÄėHerstelboerderijen‚Äô te voorzien van een wettelijk kader.

Toekomst

Er werd een aanvraag ingediend om het project uit te breiden, maar met de volgende aanpassingen: het concept uitbreiden naar oncologische revalidanten, hen niet enkel laten helpen in de landbouw, maar ook in de tuinbouw en bekijken hoe het zou zijn om vrijwilligers te betrekken bij de begeleiding van de revalidanten. ¬†Dat voorstel werd goedgekeurd. Het traject gaat van start in januari 2021.¬†Ook werd er gedurende het volledige project¬†gewerkt aan beleidsaanbevelingen om het concept ‚ÄėHerstelboerderijen‚Äô in te bedden in¬†een wettelijk kader.¬†

Het ultieme doel is om herstelboerderijen uit te rollen over heel Vlaanderen. 

Waarom instappen als landbouwer of revalidatiecentrum? 

download icoon
boekje_boerderijen.pdf
.pdf
Download
download icoon
boekje_revalidatiecentra.pdf
.pdf
Download
dots

Bekijk ook het project 'Herstelboerderijen 2.0' 

Herstelboerderijen 2.0

Ondersteund door:

combinatielogo leader

Onderzoekers

Onderzoeker

Tessa Delien

Onderzoeker en ergotherapeut die streeft naar inclusie en participatie van personen met een beperking. Iedereen heeft het recht om ten volle deel te nemen aan onze maatschappij.

Onderzoeksmanager

Lieven De Maesschalck

Innovatiemanager voor het team, gedreven door de eindgebruiker met als doel om impact te cre√ęren op het raakvlak van technologie en welzijn.

Partners

partners herstelboerderij