Ga naar de hoofdinhoud

Kandidaat-studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij bewijzen dat zij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebben afgelegd
   
 • zij slagen voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Om dit aan te tonen worden bijvoorbeeld volgende attesten aanvaard:
  • Zakelijk Professioneel (PROF) - B2
  • Educatief Startbekwaam (STRT) - B2
  • Educatief Professioneel (EDUP) - C1
  • Attest ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) (www.itna.be)
    
 • zij leggen een certificaat voor van het behalen/slagen van een opleiding Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een certificaat van volgende opleidingen:
  • niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen – Leuven
  • niveau 5 van de Universiteit van Gent
  • niveau 5 van KUB/HUB (Brussel)
  • niveau 5 van de Universiteit van Antwerpen
  • richtgraad 3 van CVO
    
 • Indien de student een educatieve opleiding wenst te volgen in een traject van minder dan 90 studiepunten, is een certificaat vereist op het niveau C1 van het Europees referentiekader.
   
 • Taaltest CNAVT Educatief Startbekwaam B2 :
  • Opgelet: dit examen wordt op een vaste datum georganiseerd. Het inschrijvingsgeld bedraagt 115€.
  • Indien je hieraan wenst deel te nemen, graag een mailtje naar toelating@thomasmore.be
Toch nog vragen?