Ga naar de hoofdinhoud

Je kan je enkel online uitschrijven

Je kan je enkel uitschrijven via de servicedesk. Maak een ticket aan via servicedesk.thomasmore.be

 

Belangrijk om te weten:

 • De referentiedatum van je uitschrijving is de datum van ontvangst van je formulier of ticket.
 • Een mondelinge verklaring (bv. via de telefoon) geldt niet als bewijs van uitschrijving.
 • Niet deelnemen aan de lessen wordt niet gezien als¬† een uitschrijving.

Terugbetaling deel van je studiegeld

Of je een deel van je studiegeld terugkrijgt, hangt af van het moment van je uitschrijving.

 • na de start van het academiejaar krijg je de¬†vaste kost in geen enkel geval terugbetaald: niet als niet-beursstudent of bijna-beursstudent¬†en niet als beursstudent¬†
 • bij een¬†uitschrijving in het eerste semester (ook van toepassing bij wijzigingen van het ISP: wijziging van afstudeerrichting, onderwijsvak, herori√ęntering ...)
  • binnen de 4 weken na inschrijvingsdatum of startdatum van het academiejaar, krijg je het variabel deel volledig terugbetaald
  • binnen de 8 weken na inschrijvingsdatum of startdatum van het academiejaar, krijg je¬† de helft van het variabel deel terugbetaald van
   • de opleidingsonderdelen van het eerste semester en
   • de opleidingsonderdelen die over het hele jaar worden georganiseerd
  • het variabel deel van de opleidingsonderdelen van het tweede semester wordt steeds volledig terugbetaald
 • bij een¬†uitschrijving in het tweede semester (ook van toepassing bij wijzigingen van het ISP: wijziging van afstudeerrichting, onderwijsvak, herori√ęntering ...)
  • het variabel deel van opleidingsonderdelen die over het hele jaar worden georganiseerd, wordt niet terugbetaald.
  • binnen de 4 weken na inschrijvingsdatum of de startdatum van het tweede semester, krijg je¬†het variabel deel¬†van het tweede semester volledig terugbetaald.
  • binnen de 8 weken na inschrijvingsdatum of de startdatum van het tweede semester, krijg je nog maar de helft van¬†het variabel deel van het tweede semester terugbetaald.
  • schrijf je uit na 8 weken na de start van het tweede semester, krijg je niets meer terugbetaald.

Let op! Stop je vroegtijdig met een postgraduaat? Dan krijg je geen geld terug.

Leerkrediet

Indien je alle examens van een opleidingsonderdeel hebt afgelegd, dan krijg je het leerkrediet van dat opleidingsonderdeel terug als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd, dan verlies je dat leerkrediet. 

Voor de opleidingsonderdelen waarvan je niet alle examens hebt afgelegd, geldt het volgende:

 • Wanneer je uitschrijft v√≥√≥r 1 december, krijg je het leerkrediet volledig terug.¬†
 • Wanneer je uitschrijft vanaf 1 december en t.e.m. 15 maart, krijg je het leerkrediet terug van tweede semester-opleidingsonderdelen. Indien je dit academiejaar voor de eerste keer bent ingeschreven in het Vlaams hoger onderwijs √©n je stapt over naar een nieuwe opleiding, dan krijg je daar bovenop ook de helft van de studiepunten terug van de opleidingsonderdelen van het eerste semester- en jaaropleidingsonderdelen waarvoor je nog geen examen hebt afgelegd.
 • Wanneer je je uitschrijft na 15 maart, krijg je het leerkrediet nooit terug.

Let op! Ben je ingeschreven met een creditcontract? Dan ben je na je uitschrijving het ingezette leerkrediet altijd kwijt.

Lerarenopleiding

Indien de startende student aan een lerarenopleiding niet tijdig deelneemt aan de verplichte, niet bindende starttoets of zich als alternatief ook niet tijdig registreert voor de dan verplichte remedi√ęring, wordt de voorlopige inschrijving geannuleerd. Voor het eerste semester geldt als deadline 1 december en voor het tweede semester 15 maart.