Overslaan en naar de inhoud gaan

Op weg naar een eLIO

Flexibele trajecten richting het lerarenberoep

Supported by

Lerarentekort

Al decennia toont onderwijsonderzoek dat de didactische kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is voor leerprestaties. De impact van effectieve leraren kan zo groot zijn dat ze in zes maanden evenveel kunnen bereiken met leerlingen als een gemiddelde leraar in een jaar. Toch zet het nakende lerarentekort dit sterke lerareneffect onder druk.

Doel van het project

Met dit project willen we een antwoord bieden door twee flexibele instroomtrajecten educatieve bachelor Lager Onderwijs, Leraar in opleiding (LIO) eerst te versterken met een e-module rond effectieve didactiek en vervolgens deze effectiviteitsprincipes te gebruiken om de volledige trajecten te hervormen tot eLIO-opleidingen met een optimale blend tussen contactonderwijs en digitaal afstandsonderwijs. Deze opleiding wordt opgebouwd volgens best-evidence, en dit op zowel inhoudelijk vlak als op technologisch-didactisch vlak. Inhoudelijk krijgt de leraar-in-opleiding de wetenschappelijke state-of-the-art over leerprocessen, didactische aanpakken en inzichten over lerareneffecten. Op technologisch-didactisch vlak wordt de blend op zo’n manier vormgegeven dat digitaal en fysiek leren optimaal versmelten. De leraar-in-opleiding zal gebruik kunnen maken van zowel fysieke als digitale ondersteuning en instructie.

De rol van ExCEL

De vernieuwde opleiding wordt vormgegeven door een samenwerking van de lerarenopleidingen, Dienst Onderwijs en ExCEL, allen verbonden aan de Thomas More-hogeschool. Vanuit ExCEL wordt de rol opgenomen om de blended leergang vorm te geven volgens evidence informed ontwerpprincipes en wetenschappelijke inzichten rond leren en instructie.

Meer weten?

Begeleider professionele ontwikkeling

Michiel Wils