Ga naar de hoofdinhoud

Katholieke dialoogschool 

Thomas More is een katholieke dialoogschool. We verwelkomen iedereen, met welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond dan ook. Zonder uitzondering nodigen we studenten, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om mee te bouwen aan een warme, open hogeschool. #wearemore 

Forum voor identiteit, dialoog en engagement

Binnen de Hogeschool ontwikkelen we heel wat boeiende initiatieven in het forum voor identiteit, dialoog en engagement. We zoeken steeds verbinding met elkaar over alle verschillen heen. Zo organiseren we activiteiten die aanzetten tot dialoog, die uitnodigen tot engagement of de mogelijkheid geven om met een open blik te kijken naar de andere en naar jezelf. 

Elk jaar wandelen we een stuk van de pelgrimsroute naar Compostella, een leerrijke tocht voor een hechte groep studenten en docenten.

Daarnaast zijn er nog initiatieven zoals debatavonden rond maatschappelijke thema’s, bezoek aan diverse gebedshuizen en geloofsgemeenschappen, solidariteitsmomenten tijdens de advent en de vastenperiode, verbindende activiteiten rond de belangrijke feesten van de erkende godsdiensten, filmvoorstellingen met 11.11.11.,  en nog zoveel meer. 

Je kan ook meer lezen over het forum voor identiteit, dialoog en engagement op het studentenportaal.

Vertrouwenspersonen

Studenten met vragen of twijfels rond religie of zingeving kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van het forum voor identiteit, dialoog en engagement. Heb je vragen? Dan kan je ons nu al contacteren via idee@thomasmore.be. 

Stille ruimtes

Op elke campus zijn er stille ruimtes waar studenten even kunnen bidden of tot rust kunnen komen.