Ga naar de hoofdinhoud

Voor wie?

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB. De VDAB oordeelt na een screening dat je geschikt bent voor de studie van je keuze.
 • Je hebt al minstens twee jaar de schoolbanken verlaten.
 • Je hebt nog geen diploma hoger onderwijs. Heb je al wel een diploma, dan beoordeelt VDAB of je met je huidige diploma gemakkelijk werk vindt. Dat gebeurt aan de hand van vaste criteria. Meer informatie over de diplomavoorwaarden vind je op de site van VDAB.
 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor een graduaats- of bacheloropleiding. 
 • Je hebt voldoende leerkrediet. Raadpleeg de stand van je leerkrediet op de website van de overheid.  Voor een educatieve bacheloropleiding heb je geen leerkrediet nodig.
 • Je woont regelmatig de lessen bij en behaalt goede resultaten. VDAB gaat na of je voldoende studievoortgang hebt om je opleiding verder te zetten. In uitzonderlijke gevallen wordt een trajectverlenging van max. één semester toegestaan.

Welke opleidingen?

 • De VDAB bepaalt jaarlijks welke beroepen knelpuntberoepen zijn en sluit dan overeenkomsten met hogescholen.
 • Enkel voltijdse dagopleidingen in het Nederlands komen in aanmerking. Werktrajecten en Engelstalige opleidingen worden niet erkend.
 • Erkende opleidingen hebben op de website van Thomas More het label OKOT.
 • Het volledige overzicht van erkende opleidingen vind je op de website van de VDAB.

Welke steun?

 • Je behoudt tijdens je studie de uitkering van de RVA en wordt vrijgesteld van een aantal plichten als werkzoekende.
 • De VDAB betaalt rechtstreeks je inschrijvingsgeld.
 • Je krijgt de kosten van je studiemateriaal terug.
 • Je verplaatsingen van en naar de campus en de stageplaats worden terugbetaald.
 • Je kan kosten voor opvang van je kinderen terugvragen.
 • Je kan een studiebeurs aanvragen

Hoe aanmelden?

 • Bespreek de opleiding met je VDAB-bemiddelaar.
 • Dien een aanvraag in via Mijn Loopbaan op de site van de VDAB. Uiterste datum is telkens een week voor de start van de opleiding.
 • Schrijf je in bij Thomas More voor een opleiding die erkend is als OKOT-traject. Vink bij de inschrijving aan dat je een studiecontract hebt bij de VDAB en laad het document Info derde betaler op.
 • Leg je individueel studieprogramma (ISP) vast. Download daarna je inschrijvingsbewijs vanuit KU Loket. Bezorg dit aan VDAB.

Meer info?

 • Thomas More: neem contact op met de collega's van studentenvoorzieningen.
 • VDAB: website diploma via VDAB