Ga naar de hoofdinhoud
Geld en gedrag

Maatschappelijke participatie en toegankelijke instituties

Op weg naar een inclusief lokaal sociaal beleid

Datum

Van tot

In dit PWO-onderzoek bestuderen we hoe hulpverleningsorganisaties als OCMW’s en CAW’s erin (kunnen) slagen om via algemene preventie initiatieven de toegankelijkheid van basisbehoeften te vergroten.

Vooraleer we de grondbeginselen van wenselijke preventie aftoetsen aan de huidige praktijk van het lokaal sociaal beleid dienen we een duidelijk zicht te krijgen op de omvang en de ernst van de problematiek. Hoeveel gezinnen (inzonderheid in de budget- en schuldhulpverlening) moeten vandaag rondkomen met een te laag discretionair inkomen? Om welke gezinnen gaat het? Wat zijn hun socio-economische karakteristieken?

Vervolgens onderzoeken we welke strategieën gezinnen hanteren om gedurende een lange periode met een te laag inkomen te overleven en wat de gevolgen hiervan zijn voor de individuele gezinsleden en de maatschappij. Zo krijgen we een goed zicht krijgen op de bronnen en hulpmiddelen die gezinnen hanteren in hun dagelijkse 'struggle for life'.

Een effectief inclusief lokaal sociaal beleid kan immers niet anders dan empowerend zijn en moet de eigen kracht van de betrokken doelgroep erkennen, meenemen en verder versterken.

Ontdek Het maximum uit het minimum halen. Een onderzoeksrapport naar de gevolgen van langdurig leven in armoede en de overlevingsstrategieën die gezinnen gebruiken. 

download icoon
Het maximum uit het minimum halen.pdf
.pdf
Download

Onderzoekers

Onderzoeker

Leen Van Thielen

Leen behaalde haar diploma in sociologie aan de VUB en is momenteel actief als onderzoeker in projecten gericht op referentiebudgetten en armoedebestrijding.

Onderzoeksmanager

Bérénice Storms

Dr. in de sociale wetenschappen, onderzoeksmanager Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn