Ga naar de hoofdinhoud
Project

MANTELKRACHT MANTELZORG

 

We bouwden de afgelopen jaren heel wat praktijkkennis op over het thema mantelzorg en hoe mantelzorgers te ondersteunen.

 

Datum

Van tot

Introductievideo Mantelkracht

Doel

Vanuit de praktijk gaan we samen met het werkveld en studenten aan de slag rond het thema mantelzorg. Zowel¬†kwantitatief als kwalitatief praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek¬†wordt opgezet en uitgevoerd. Met input uit de resultaten worden methodieken uitgewerkt, ge√ęvalueerd en gevaloriseerd.¬†

Relevantie

Ongeveer 1 op 4 volwassen Vlamingen biedt als mantelzorger steun aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden. Tijdens de zorg wordt de mantelzorger geconfronteerd met vele uitdagingen. Deze uitdagingen hebben hun weerslag op het leven van de mantelzorger, zowel mentaal, sociaal als fysiek.

 

Onze rol

De resultaten worden neergeschreven in verscheidene publicaties.

Coachingprogramma: Mantelkracht

Via het coachingprogramma ‚ÄėMantelkracht‚Äô streef je er als praktijkwerker naar¬†de¬†mantelkracht¬†(de¬†draagkracht) van mantelzorgers te verhogen. Het programma is gebaseerd op vijf pijlers:

  1. Langdurig en frequent samenkomen
  2. Groeps- en individuele bijeenkomsten
  3. Positief en waarderend samenwerken
  4. Continue inbreng van de mantelzorgers
  5. Mix van activiteiten

 

Aangevuld met reeds bestaande ondersteuning (bv. mantelzorgpremie of dagopvang) wordt het voor de mantelzorger mogelijk om betere zorg te bieden aan de zorgbehoevende… en aan zichzelf!

Het denk-en doeboek ‚ÄúMantelkracht, coachingprogramma voor mantelzorgers‚ÄĚ vind je¬†hier.¬†

Vorming: Mantelkracht

Via het handboek en de eigen ervaringen overlopen we elke fase van het coachingprogramma Mantelkracht. De beslissingen vooraf, de start van het programma, de individuele coaching en de groepsgesprekken. We bekijken samen hoe we mantelzorgers kunnen rekruteren, hoe een groepsbijeenkomst eruit ziet, en hoe je mantelzorgers positief en waarderend kan coachen. Daarnaast behandelen we enkele belangrijke thema’s en methodieken die je als coach best onder de knie hebt, zoals stress, de rol van gedachten, het dankbaarheidsdagboek en de schaalvraag.
De vorming brengt de filosofie van Mantelkracht op een mooie manier in de praktijk: samen ervaringen uitwisselen en flexibel inspelen op vragen die in de groep leven.

Methodiek: Oog voor mantelzorg

Er wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers. Maar¬†ook de mantelzorger heeft baat bij een helpende hand en een luisterend oor. In Nederland wordt gewerkt met driehoekskunde, in Engeland werkt men met ‚Äútriangle of care‚ÄĚ en in Vlaanderen krijgt triadisch werken steeds meer belangstelling. Wat de naam ook is, het gaat over de intense en eerlijke samenwerking tussen cli√ęnt, mantelzorgers en hulpverleners.

We ontwikkelden samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vormingsmateriaal rond triadisch werken onder de naam Oog voor mantelzorg. Hiermee willen we hulpverleners (met name uit de gezinszorg) stimuleren om het triadisch werken nog meer in de praktijk te brengen.

Het¬†vormingsmateriaal¬†bestaat uit een reeks van¬†13 casussen¬†( waarvan tien in de ambulante zorg en drie in de residenti√ęle zorg) waarin telkens het¬†perspectief van cli√ęnt, mantelzorger en hulpverlener¬†aan bod komt. Er is ook een¬†handleiding¬†met toelichting op het triadisch werken en een¬†uitgewerkt scenario¬†voor organisatie van een vormingssessie.

Handboek: Zorg voor mantelzorg

Mantelzorg komt meer en meer op de radar van professionele hulpverleners. Door de vermaatschappelijking van de zorg komt de focus meer te liggen op het informele netwerk van de zorgvrager. De kinderen van een ouder met dementie, een partner van een verkeersslachtoffer of de broers en zussen van een man met psychische problemen: in veel gevallen gaat het om krachtige mantelzorgers die kunnen optreden als volwaardige partners van de hulpverleners.

Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en noden en is het van belang dat ze gesteund worden. Dit handboek speelt in op deze trend, en biedt zowel een theoretisch kader als praktijkgerichte tools aan aan (toekomstige) professionals met verschillende achtergrond.

De auteurs geven allen les in het hoger onderwijs en zorgen per hoofdstuk voor verwerkingsoefeningen. Het boek is gestoffeerd met casussen die zo opgevat zijn dat verschillende beroepsprofielen (verpleegkundigen, sociaal werkers, ergotherapeuten, orthopedagogen …) hun professionele inbreng kunnen herkennen.

dots

Bestel de boeken die binnen dit project tot stand kwamen

Zorg voor mantelzorg
dots

Publicaties

Onderzoekers

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan. 

Onderzoeker

Liesbet Lommelen

Gefascineerd door praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek & de zoektocht naar werkende elementen die inzetten op het verbinden of ondersteunen van mensen, warm hart voor kwetsbare ouderen, krijgt energie van aha erlebnissen.