Ga naar de hoofdinhoud

Mechelen leesstad 2022

Gedurende de komende twee jaar werkt ExCEL met een
aantal Mechelse partners samen om 
het leesonderwijs in Mechelse basisscholen te versterken.

Begrijpend lezen

Het belang van lezen kan onmogelijk te veel beklemtoond worden. Lezen maakt deelname aan de samenleving mogelijk. Voor wie leest, gaat een wereld aan kennis open, niet alleen kennis over de feitelijke wereld rondom je, maar ook de sociale wereld. Bovendien ontdekken we onszelf al lezend. Lezen zorgt namelijk voor individuele ontwikkeling en voldoening. Veel lezen vergroot je taalvaardigheid en jouw leesvaardigheid bepaalt of je vaker leest. Leesvaardigheid en leesmotivatie gaan dus hand in hand.

Dalende resultaten

Onderzoek wijst uit dat de leesprestaties van leerlingen in het (basis)onderwijs dalen en dat veel basisscholen wel een sterke algemene schoolvisie hebben, maar die niet vertalen naar een (begrijpend) leesbeleid dat rekening houdt met haar leerlingenpopulatie. Uit contacten met verschillende Mechelse scholen blijkt de noodzaak om meer aandacht te besteden aan zowel het technisch als begrijpend lezen.

Doel van het project

Reeds bestaande leesactiviteiten worden gebundeld, gestroomlijnd en versterkt. Daarnaast worden buitenschoolse activiteiten, zoals museumbezoek en natuurwandelingen, verrijkt met jeugdliteratuur zodat leerlingen hun opgedane kennis kunnen gebruiken bij het begrijpend lezen. Dit alles volgens de best beschikbare wetenschappelijke achtergrond van hoe kinderen leren lezen.

Gedurende 2 jaren werken we aan:

  • ondersteuning op maat voor het in kaart brengen van het leesbeleid van de school en de implementatie van veranderingen door ExCEL;
  • een professionaliseringsaanbod rond effectief leesonderwijs, gebaseerd op de best mogelijke wetenschappelijke inzichten (via LEON, het nascholingscentrum van onze lerarenopleiding);
  • begeleiding bij het promoten van boeken en lezen in de klas ;
  • ondersteuning bij het betrekken van ouders in het leesonderwijs ;
  • inbedding van het leesonderwijs in de bredere leefwereld van kinderen, o.a. door een gratis bezoek voor de leerlingen aan musea en dergelijke;
  • kennisdeling met de deelnemende scholen en organisaties.

Scholen

Schoolbezoeken

Partners

ExCEL werk voor dit project samen met bibliotheek Het Predikheren en Ligo –  Centra voor Basiseducatie, Stad Mechelen, Orde van den Prince afdeling Mechelen en de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen.

Mechelen Leesstad 2022 is gefinancierd door het departement Onderwijs en Vorming.