Ga naar de hoofdinhoud
Geld en gedrag

Minder geldstress

Meer welzijn op het werk.

Gefinancierd door TETRA 
In samenwerking met Vrije Universiteit Brussel

Datum

Van tot

Supported by

VLAIO - TETRA

Minder geldstress. Meer welzijn op het werk. Dat is de ambitie. 

Op1 september 2022 startte het project 'Minder geldstress. Meer welzijn op het werk'. Hierin tekenen we voor en met ondernemingen een pad uit naar (nog) beter ondernemen door het financieel welzijn van medewerkers te versterken. 

Daarvoor ontwikkelen en testen we concrete producten en diensten die ondernemingen kunnen inzetten om geldzorgen bij medewerkers vroeg te detecteren en aan te pakken. Zo verhoogt het financieel welzijn van medewerkers en vermindert de doorwerking van geldzorgen op de werkvloer.

Op de hoogte blijven of meewerken? Bezorg ons je contactgegevens.

Waarom het loont om te investeren in het financieel welzijn van medewerkers 

Geldzorgen vroegtijdig vaststellen én aanpakken op de werkvloer. In België nog ongezien, maar internationaal al langer een trend. Over geldzorgen wordt nauwelijks gepraat op de werkvloer, terwijl de impact ervan groot is. Het leidt namelijk tot hoger ziekteverzuim, productiviteitsverlies, conflicten tussen collega’s en zelfs een verhoogd risico op fraude en diefstal. Omgekeerd zien we dat financiële educatie helpt om meer greep te hebben op het (gezins)budget, slimmere keuzes te maken of toekomstgericht te handelen en dat het leidt tot een beter financieel welzijn.

Voor Vlaanderen zijn er op dit moment amper cijfers beschikbaar. Ter vergelijking: in Nederland gaf in 2022 liefst 80% van de Nederlandse werkgevers aan personeelsleden in dienst te hebben met financiële problemen. Tegelijk toont Nederlands onderzoek dat gezinnen gemiddeld vijf jaar wachten voor ze professionele hulp zoeken voor financiële problemen. Vroegtijdig ingrijpen via de werkgever kan de financiële moeilijkheden dus beperken en de doorwerking op de werkvloer verminderen.

Sommige werkgevers zijn zich inmiddels bewust van dit probleem en ondernemen hierrond al actie, maar de meeste ondernemingen hebben nog geen welzijns- of hr-beleid op dit terrein. Bovendien weten ze niet steeds welke ondersteuning ze als werkgever kunnen voorzien en is er onvoldoende aanbod aan producten en diensten om hen hierin te ondersteunen. ​

Twee collega's zitten naast elkaar aan een werktafel en lachen

Ambitie van het project 

In dit project ontwikkelen we een aanbod dat werkgevers kunnen uitrollen als ze het financieel welzijn van hun medewerkers willen verbeteren. Dit aanbod grijpt in op drie niveaus:

  • informeren en sensibiliseren
  • leren en versterken
  • ondersteunen en coachen

Hiertoe behoren een training voor leidinggevenden en vertrouwenspersonen waarmee ze de signalen van geldstress leren herkennen, workshops over besparen, budgetteren, sociale voordelen, meerdaagse vormingstrajecten over slim budgetbeheer en de inzet van opgeleide budgetcoaches die medewerkers met geldzorgen ondersteunen. Opdat werkgevers hun inspanningen kunnen monitoren, ontwikkelden we een gevalideerde vragenlijst die geïntegreerd kan worden in de risicoanalyse psychosociaal welzijn. 

De grootste impact op financieel welzijn verwachten we wanneer werkgevers op meerdere niveaus inzetten. De komende maanden voeren we verschillende interventies uit bij onze partners om de impact vast te stellen. Die resultaten publiceren we in het najaar. Op basis van internationale vaststellingen zijn we hoopvol dat de vroegdetectie en aanpak van financiële zorgen ook in Vlaanderen zal leiden tot meer financieel welzijn. To be continued…

Onze partners

IDEWE A-kwadraat Unizo
SD Worx Groep Talent Dyzo
Attentia Kaliber Maatwerk SAM vzw
Vitamins@Work Nektari Netwerk tegen Armoede
Nike Lidwina Co_Prev
FrieslandCampina Belgium Sociale Dienst Vlaamse Overheid Prebes
NN Insurance Belgium Dagelijks Geld HRPro
 
Lees meer
checkered

Op de hoogte blijven van het project en het aanbod dat we ontwikkelen? 

Op de hoogte blijven of meewerken? Bezorg ons je contactgegevens.
dots

Ontdek wat we al ontwikkelden in het kader van financiële redzaamheid

Meer weten?

Onderzoekers

Onderzoeker

Nele Peeters

Dr. in de sociale wetenschappen. Trekker van de lijn Geld & Gedrag. Geboeid door financiële redzaamheid en budget- en schuldhulpverlening.

Onderzoeker

Ilse Cornelis

Dr. in de Psychologie.  Onderzoeker binnen de lijnen Geld & Gedrag en Referentiebudgetten en REMI. Zet zich in voor financiële redzaamheid en evidence-based hulpverlening.

Onderzoeker

Alexander Exelmans

Master en professioneel bachelor in Sociaal Werk. Onderzoeker in de lijnen ‘Armoede’ en ‘Geld & Gedrag’. Geboeid door menswaardige inkomens, financieel welzijn en het versterken van sociaal werk praktijken.

Coördinator Valorisatie

Martine Dingemans

Martine studeerde Toegepaste Communicatie en is sinds 2021 coördinator valorisatie bij CEBUD.

Onderzoeksmedewerker

Sin Mei Chiu

Sin Mei studeerde intercultural relations aan Thomas More en werkt sinds 2022 bij CEBUD als onderzoeksmedewerker.

Full Stack Software Developer

Quinten Cockaert

CEBUD’er sinds 2020. Staat klaar voor technische uitdagingen en is een probleemoplossend denker.