Ga naar de hoofdinhoud

Orthesen, prothesen en exoskeletons

Project

REVALUTION CENTER

Voortgezette therapie na revalidatie met behulp van technologie

Datum

Van tot

Supported by

EFRO - Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling

Wat

In 2016 werd het¬†postrevalidatiecentrum REVAlution¬†geopend.¬†Hier zijn mensen die klaar zijn met revalideren nog steeds welkom om te blijven oefenen. Ons team blijft ondersteuning bieden op mentaal en fysiek vlak. Daarbij maken we gebruik van de¬†nieuwste technologie√ęn.

Bovendien zijn er ook heel wat diensten aanwezig in het centrum die een link hebben met de revalidatie: een kleermaker om aangepaste kledij te maken, een verzekeringsspecialist, een fietsenmaker … Er bestaat dus een heel systeem rond de revalidatie.

Het revalidatieaanbod focust op mensen met een neurologische aandoening, dwarslaesiepati√ęnten, CVA-pati√ęnten, orthese- en prothesepati√ęnten, mensen met multiple sclerose‚Ķ

Doel

Dit project omvat drie grote doelstellingen:

  • Ten eerste wilden we een¬†postrevalidatiecentrum bouwen.
  • Ten tweede zetten we longitudinaal¬†onderzoek¬†op. Dat wil zeggen dat we alle personen die stappen met een exoskeleton driemaandelijks opvolgen.
  • Ten derde bouwen we een¬†ecosysteem¬†uit rond het centrum. Daarmee bedoelen we het hele systeem van diensten en ondersteuning rond het centrum. Het gaat om meer dan het revalideren op zich.¬†

Onze rol

Mobilab & Care voert als partner van REVAlution veel onderzoek uit in test-, praktijk- en innovatiefases. Zo worden alle personen die stappen met een exoskeleton driemaandelijks opgevolgd. We bekijken dan onder andere de levenskwaliteit, participatie, medicatiegebruik, doktersbezoek …

Daarnaast zet Mobilab & Care zijn schouders onder de uitbouw van een ecosysteem. Hiervoor zijn co-creatiesessies opgezet in samenwerking met Licalab en Voka. Dat leidde intussen al tot twee zijtrajecten: eentje in chronische wondzorg en eentje in het gebruik van virtual reality bij de revalidatie.

Onderzoekers

Onderzoeksmanager

Lieven De Maesschalck

Innovatiemanager voor het team, gedreven door de eindgebruiker met als doel om impact te cre√ęren op het raakvlak van technologie en welzijn.

Onderzoeker

Tessa Delien

Onderzoeker en ergotherapeut die streeft naar inclusie en participatie van personen met een beperking. Iedereen heeft het recht om ten volle deel te nemen aan onze maatschappij.

Onderzoeker

Koen Janssens

Zoekt naar een gezond lichaam voor iedereen. Gepassioneerd door anatomie. Kinesist, coach, kok, en (gedwongen) K3-lover.

Partners

partners reva