Ga naar de hoofdinhoud

Praktische informatie

De stage is een verplicht curriculumonderdeel voorĀ alle laatstejaarsstudentenĀ en is opgevat als sluitstuk van de bacheloropleiding. Enkele afstudeerrichtingen linken de bachelorproef aan de stage, hiervoor verwachten we ook medewerking van het bedrijf. De stagerichtlijnen van de afstudeerrichting of het traject bevatten het doel van de stage evenals het engagement van alle betrokken partijen: het bedrijf, de hogeschool en de student. Je kan ze hieronder meer in detail bekijken. Volgende afspraken gelden voor alle stages bedrijfsmanagement:

  • De stageperiode in semester 1 vangt aan medio september en eindigt uiterlijk medio december.
  • De reguliere stageperiode in semester 2 vangt aan medio februari en eindigt uiterlijk medio mei.
  • De stage biedt de student mogelijkheden tot ervaringsgericht leren door actieve aanwezigheid in een reĆ«le professionele en sociale werkomgeving. Tijdens de stage kan de student zijn theoretische kennis toepassen in reĆ«le praktijksituaties die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.

Wat verwachten we van de stageplaats?

  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage en/of bachelorproef.
  • De stage vindt plaats in een reĆ«le professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting. Deze worden geformuleerd in de stagerichtlijnen en takenlijsten hieronder. Ze verschillen per richting.

Overzicht en richtlijnen laatstejaars Bedrijfsmanagement Mechelen

Meer specifieke informatie over de verschillende stagerichtlijnen per richting vind je in de tabel hieronder:

Programma Richtlijnen
Accountancy-Fiscaliteit Link
Automotive Management Link
Airfreight Logistics Link
Business en Management Link
Financiƫn en Verzekeringen Link
Immobiliƫn en Verzekeringen Link
Internationaal Ondernemen (mandatory foreign internship) Link
Logistiek Management Link
Marketing Link
Supply Chain Management

Link

Ā Overzicht en richtlijnen kortlopende stages

Studenten Automotive Management volgen tijdens hun opleiding nog twee extra opleidingsspecifieke stages. We zijn ervan overtuigd dat de studenten tijdens deze stages ervaring zullen opdoen die we hun onmogelijk kunnen meegeven op de schoolbanken. Hieronder vind je meer details omtrent deze stages:

Programma Richtlijnen Periode Fase
Bedrijfsstage Concessie Link 1 week eind november Fase 2
Automotive Sales Stage Link november -december Fase 3
dots

Interesse? Geef je stageplaatsen door

We werken met een stageportaal. Bedrijven registreren zich in het portaal en kunnen stageplaatsen doorgeven. De stageovereenkomst en evaluaties verlopen via het portaal. Zo wordt alles centraal bewaard per student.Ā 

Registreren

Vragen? Contacteer ons gerust.