Ga naar de hoofdinhoud

Wat houdt zo'n assistentschap in?

Een internationaal assistent in je klas ontvangen betekent dat er gedurende een langere periode (+/- 6 weken) een anderstalige leerkracht in je klas staat.
Je mag rekenen op een gemotiveerde student die nieuwsgierig is naar lesgeven en die jou van dag één kan assisteren bij uiteenlopende taken.
Zij/hij beschikt immers over pedagogisch-didactische bagage en wil graag zelf uitproberen of en hoe die kan ingezet worden in een ‘andere’ context. 
Ongeacht hun beginsituatie (hun ervaringen als leerkracht-in-opleiding in hun thuisland zijn immers verschillend) kunnen deze toekomstige Europese leerkrachten een heleboel opsteken / leren / vergelijken door een tijdje mee te draaien in een Vlaamse klas. 
Het Nederlands is een uitdaging, maar de nieuwsgierigheid en de zin om het onderwijs hier beter te leren kennen compenseren dit volledig.
Jij en je leerlingen hebben niet alleen een extra leerkracht in de klas, maar ook een stukje Europa erbij. 
Uitwisselen (liefst in het Engels) over het leven in een ander land of over het onderwijssysteem gaat zo vanzelf.

Planning

 • Stage van 6 weken
  • Periode semester 1: tussen 20 oktober en +/- half december
  • Periode semester 2: tussen 20 maart en eind mei
  • a rato van 2 dagen per week
   • Voor kleuter en lager:  bv. 4 verschillende halve dagen of 2 volledige dagen of wisselend per week
   • Voor secundair: rekening houdend met het lessenrooster van de leerkracht
 • De exacte planning gebeurt in overleg met de mentor

Stages begeleiden

In de begeleiding bij deze stage staat zin in samenwerking centraal met een anderstalige student die niet per se dezelfde opleiding genoot als een reguliere studente van onze lerarenopleiding. Het is niet alleen voor de Erasmusstudent een uitdaging, maar ook voor de mentor:  welke plaats kan deze student in mijn klas/lessen krijgen, hoe zullen we communiceren, hoe kunnen we het beste samenwerken, welke taken kan ik toevertrouwen, …? Aan het einde van de stage vragen we de mentor om kort feedback te geven op het assistentschap.  Het evaluatieformulier wordt tijdig bezorgd.

Hoe kan je stages inplannen?

Interesse? 

Enkele getuigenissen van internationale studenten
Enkele getuigenissen van leerkrachten