Ga naar de hoofdinhoud

Junior University College (JUC)

Zit je in het zesde middelbaar en heb je nood aan een extra uitdaging? Of ben je zo nieuwsgierig dat je al wil proeven van het leven aan een hogeschool? Kies dan voor  het Junior University College en volg tijdens het hele eerste semester de lessen sociale psychologie, samen met onze reguliere studenten van de opleiding toegepaste psychologie!

En er is meer... Je legt ook het examen samen met de reguliere studenten af in de examenperiode in januari*. Als je geslaagd bent en je komt nadien studeren aan Thomas More, ben je meteen al vrijgesteld voor dit vak! 

Als volwaardige student van Thomas More krijg je trouwens ook toegang tot alle andere initiatieven waar onze studenten van kunnen genieten, zoals studiebegeleiding, kortingen via je studentenkaart,…

Iets voor jou? Kom hier alles te weten over dit leerrijke initiatief

*we maken afspraken met jouw huidige school zodat je op de dag of namiddag van het examen bij ons, gewettigd afwezig kan zijn in je middelbare school.

Het aanvangsdiagnostisch instrument (ADI-TP)  

Dit instrument (ADI-TP) brengt in kaart hoe jij scoort op belangrijke startcompetenties voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Je krijgt drie oefeningen (een oefening rond tekstbegrip, wiskundig inzicht en geheugen) die je thuis zelfstandig kan maken. Nadien voorzien we vanuit de opleiding een kort gesprek om je resultaten te bespreken. Het is de ideale manier om te weten te komen waar jij momenteel al sterk in bent of waar je misschien wat ondersteuning kan gebruiken.  Je krijgt meer zekerheid over je studiekeuze en een zicht op de eventuele begeleidingsnoden.  

Als psychologisch consulent heb je immers niet enkel een warm hart, maar ook een koel hoofd nodig. Een van de onderdelen van de ADI-TP is een oefening rond wiskundig inzicht. Een goede basiskennis wiskunde is cruciaal als voorbereiding op de behoorlijke hoeveelheid statistiek en psychodiagnostiek die je krijgt in de opleiding. Niet zeker hoe het met je wiskundige vaardigheden staat? Mail naar nieuwbijtp@thomasmore.be en geef aan dat je graag de ADI-TP wil afleggen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Instapmodule statistiek

Wat? De instapmodule statistiek biedt een inleiding op de beschrijvende statistiek. Verwacht je aan een opfrissing van wiskundige begrippen, berekeningen en symbolen uit het secundair onderwijs (>3u wiskunde) die belangrijk zijn voor de lessen statistiek.   
Voor wie? Voor alle nieuwe studenten Toegepaste Psychologie die nood hebben aan een opfrissing van hun wiskundige kennis. Op basis van je score op de ADI-TP kan je inschatten of je baat hebt bij het volgen van de instapmodule. 
Meer informatie kan je terugvinden in het studentenportaal nadat je bent ingeschreven.

Monitoraten statistiek 

Meer ondersteuning nodig om de leerstof statistiek te begrijpen? Geen probleem! 
Onze docenten statistiek organiseren ongeveer tweewekelijks een monitoraat waar je vragen kan stellen over (delen van) de leerstof. Ook als je niet deelneemt aan de instapmodule kan je de monitoraten volgen. 
De monitoraten gaan door in het 1e semester. De exacte planning zal tijdens de lessen statistiek worden gecommuniceerd. 

Studieloopbaancoach, what in a name?

Elke student krijgt bij de start van het academiejaar een studieloopbaancoach toegewezen. Dat is een studentenbegeleider die je op verschillende vlakken ondersteunt, zowel individueel als in groep.