Ga naar de hoofdinhoud

Effectieve communicatie

Toegepaste AI

Project

Versioning with AI

Generatieve AI biedt ondernemingen en organisaties ongekende mogelijkheden om hun communicatie aan te passen aan al hun doelgroepen. Via dit onderzoeksproject willen wij doelgroepcommunicatie optimaliseren door de sterktes van generatieve AI optimaal te benutten.  

Bereik al jouw doelgroepen met generatieve AI

Effectieve communicatie staat en valt bij het communiceren met de doelgroep op een manier die deze aanspreekt. Vaak willen bedrijven en organisaties personen met verschillende leeftijden, verschillende culturele achtergronden en uiteenlopende opleidingsniveaus, cognitieve stijlen en wereldbeelden bereiken. Daarnaast moeten zij er ook rekening mee houden dat de doelgroep ook personen met een fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking omvat. Vaak weten bedrijven en organisaties niet hoe ze alle delen van de doelgroep even goed kunnen bereiken. De boodschap is bijvoorbeeld te formeel voor jongeren, te complex voor laaggeletterden of niet toegankelijk voor slechtzienden.  

Aanpassing van de boodschap aan de verschillende onderdelen van de doelgroep (versioning) kost tijd en geld. Het kan ook een grote uitdaging zijn om een boodschap te schrijven voor een doelgroep waarvan de auteur geen onderdeel uitmaakt. AI applicaties, zoals ChatGPT, bieden uitstekende mogelijkheden om aan de doelgroep aangepaste versies van een boodschap te produceren. Deze applicaties zijn verrassend goed in staat om empathische boodschappen te formuleren die aansluiten bij het wereldbeeld, de binnenwereld en de beleving van de verschillende onderdelen van de doelgroep.  

Hoe pakken we het aan en communiceren we de resultaten?

Continue screening en testing van het beschikbare en snel veranderende aanbod van beeld- en tekstgeneratoren en hun geschiktheid voor afstemming van de boodschap op verschillende doelgroepen (verschillen naar demografische kenmerken als leeftijd en opleidingsniveau, persoonlijkheidskenmerken, cognitieve stijlen en wereldbeelden).

Testlaboratorium doelgroepcommunicatie waar communicatieprofessionals generatieve AI-toepassingen leren gebruiken en testen op toepasbaarheid binnen de eigen organisatie.

Praktijktesten waarbij de toepasbaarheid van generatieve AI-toepassingen continu en onder begeleiding op de werkvloer worden getest en gemeten. Dit met aandacht voor de inbedding in werkprocessen.

Kennisdeling en uitwisseling¬†van praktijkervaringen via een lerend netwerk met communicatie- en AI-experten.‚ÄĮ

User guide toepassing generatieve AI in doelgroepencommunicatie (o.a. toepassingskeuze, het schrijven van prompts en de inbedding in werkprocessen).

Voor wie is het interessant?

  • Alle ondernemingen en organisaties die hun doelgroepcommunicatie willen optimaliseren.¬†¬†
  • Alle ondernemingen en organisaties die de waarde inzien van generatieve AI en aan de slag willen gaan met de nieuwste technologie√ęn en tools.¬†

Hierbij denken we in het bijzonder aan marketing- en communicatiebureaus en ondernemingen en organisaties die zich richten op specifieke doelgroepen (zoals jongeren, ouderen, kwetsbare doelgroepen, doelgroepen met een beperkte taalkennis).  

Wil je lid worden van de begeleidingsgroep?

Dit TETRA-projectvoorstel is een initiatief van het Expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie. Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met het werkveld. Daarom moedigen wij organisaties en ondernemingen aan om lid te worden van de begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep wordt nauw betrokken bij dit onderzoek en de pilootprojecten. 

Word lid van de begeleidingsgroep en:

  • Krijg als eerste toegang tot de onderzoeksresultaten
  • Verwerf kennis over het bereiken van al jouw doelgroepen met generatieve AI
  • Krijg toegang tot een breed netwerk van experten en het werkveld
  • Geef mee richting aan het project
  • Test de werkmethoden als eerste uit in jouw onderneming
  • Neem deel aan inspiratiesessies en workshops¬†
grid

Laat je gegevens bij ons achter als je interesse hebt om lid te worden van het TETRA-project Versioning with AI.

Ik wil lid worden van begeleidingsgroep Versioning with AI

Meer weten? Neem contact op.

Onderzoeker

Lizzy Bleumers

Lizzy Bleumers is gebruikersonderzoeker sinds 2008. Zo kan ze haar nieuwsgierigheid botvieren in nieuwe digitale technologie en hoe we hiermee omgaan, en inzetten voor betere digitale toepassingen in media, entertainment en educatie.

Onderzoeker

Anne Smits

Anne Smits is onderzoeker bij het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie. Haar ervaring situeert zich op het domein van digitale productontwikkeling, User Experience en gebruikersonderzoek en dit zowel in een B2B als B2C context.

Onderzoekscoördinator

Janet Takens

Janet is een ervaren communicatieonderzoeker met een passie voor overheids- en duurzaamheidscommunicatie. Zij is vooral bedreven in kwantitatieve onderzoeksmethodes. Als oud-woordvoerder en communicatieadviseur kent zij de communicatiepraktijk.