Ga naar de hoofdinhoud

Overal prikkels!? Sensorische waarneming bij kinderen en jongeren met autisme

Datum

-

Prijs

€ 50.00

Locatie

Op locatie

campus Turnhout

Inschrijven

Inhoud

Je hoort het wel eens zeggen: "Dit kind is hypergevoelig. Hij heeft een heel scherp gehoor, maar gaat door het lint als hij aangeraakt wordt." Het sensorisch profiel van personen met autisme is heel verschillend. Ze kunnen over- en/of ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels uit de buitenwereld. Thomas Fondelli koppelt in deze lezing theoretische inzichten aan praktische voorbeelden en tips die kunnen helpen in de praktijk. 
In deze vorming beantwoorden we vragen als:

  • Wat verstaan we onder sensorische verwerking bij personen met autisme?
  • Wanneer is er sprake van over- of ondergevoeligheid voor bepaalde prikkels? 
  • Wat zijn mogelijke gevolgen van die over- of ondergevoeligheid?
  • Hoe kunnen we er het best mee omgaan?

Thomas Fondelli werkt o.a. voor Autisme Centraal en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Hij is auteur van verschillende boeken en werkt als psychotherapeut in een eigen praktijk. Benieuwd om zijn verhaal te horen? Dan nodigen wij jou graag uit voor deze lezing.

Doelgroep

leraren, zorgcoördinatoren, ondersteuners, begeleiders, ouders …

Spreker

Thomas Fondelli
gastspreker postgraduaat Omgaan met kinderen/jongeren met een Autismespectrumstoornis

Georganiseerd door Vormingscentrum Onderwijs
Thema’s

Aanbod kleuteronderwijs

Aanbod lager onderwijs

Aanbod secundair onderwijs

Aanbod voor ouders

Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

Coaching, communicatie, team

Gedrag en sociale vaardigheden

Pedagogisch en didactisch handelen

Psychologie