Ga naar de hoofdinhoud

Plannen?! Flexibiliteit?! … en andere executieve functies bij personen met autisme

Datum

-

Prijs

€ 50.00

Locatie

Op locatie

campus Turnhout

Inschrijven

Inhoud

Executieve functies bieden ons de mogelijkheid om problemen op een adequate manier op te lossen. Ze worden ook wel eens besturings- of controlefuncties genoemd, en net die functies verlopen soms moeilijk bij personen met autisme.
Vraagstukken die aan bod komen in deze vorming zijn: 

  • Hoe werk je aan planningsvaardigheden bij kinderen en jongeren met autisme? 
  • Hoe verbeter je het aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties? 
  • Hoe zet je in op het werkgeheugen, het vermogen om bepaalde info gedurende een korte tijd vast te houden tijdens de uitvoering van een taak? 

We bespreken de verschillende executieve functies en belichten mogelijke interventies en aandachtspunten in school- en thuiscontext. Ook concrete tools zoals bepaalde gezelschapsspelletjes of de methodiek 'Wijzer in executieve functies' komen aan bod.

Lesgevers Sabine en Kathleen integreren in deze sessie een combinatie van theorie en praktijkervaring die ze door de jaren heen in verschillende scholen hebben opgedaan, o.a. als ondersteuner. Ze weten je zeker te inspireren!

Doelgroep

leraren, zorgcoördinatoren, ondersteuners, begeleiders, ouders …

Spreker

Kathleen Verstraete
gastspreker postgraduaat Omgaan met kinderen/jongeren met een Autismespectrumstoornis

Sabine Hechtermans
gastspreker postgraduaat Omgaan met kinderen/jongeren met een Autismespectrumstoornis

18:30 : 21:30
18:30 : 21:30
Plannen?! Flexibiliteit?! … en andere executieve functies bij personen met autisme
Plannen?! Flexibiliteit?! … en andere executieve functies bij personen met autisme
Georganiseerd door Vormingscentrum Onderwijs
Thema’s

Aanbod kleuteronderwijs

Aanbod lager onderwijs

Aanbod secundair onderwijs

Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

Gedrag en sociale vaardigheden

Pedagogisch en didactisch handelen