Ga naar de hoofdinhoud

Richtingsmoeilijkheden?! Veel meer dan het verschil tussen links en rechts kennen …

Datum

-

Prijs

€ 115.00

Locatie

Op locatie

campus Vorselaar

Inschrijven

Inhoud

De ontwikkeling van lateralisatie is het gespecialiseerde en verfijnde samenspel tussen beide hersenhelften. Wat betekent dit nu precies en hoe volg je die ontwikkeling op bij (jonge) kinderen? Het wisselen van draairichting bij het schrijven van letters, het lezen van links naar rechts. Beide handen die vlot samenwerken bij een teken-of knutselopdracht. Vanuit het leren kennen van het eigen lichaam verkent het kind de verschillende richtingen en de ruimtelijke begrippen. Als je hier als kind nog moet over nadenken vraagt dat wel wat energie in de klas. Hoe kunnen we via veel bewegen de coördinatie tussen de verschillende lichaamsdelen stimuleren?

In deze vorming leren we al doende en bekijken we:

  • de leerlijn in de ontwikkeling van het richtingsgevoel;
  • de leerlijn in de ontwikkeling van (bilaterale) coördinatie;
  • hoe een goed lichaamsbesef en een goede oprichting bijdragen tot deze ontwikkeling
  • hoe we dit klassikaal en/of individueel kunnen stimuleren via beweging..

Na deze vorming kan je meteen doelgericht observeren! Je neemt een hoop ideetjes mee naar je klas om de kinderen hun grootmotorische coördinatie te stimuleren.

De nascholingen ‘richtingsgevoel’, ‘fijne motoriek’ en ‘schrijfmotoriek’ vormen een reeks en kan je als traject psychomotorische ontwikkeling volgen.

Docent

Cathy Crabbe

Psychomotorisch remedial teacher

Docent Motorische basisvorming aan de lerarenopleiding

Doelgroep

Leraren kleuter- en lageronderwijs van de 1ste graad

Georganiseerd door Vormingscentrum Onderwijs
Thema’s

Aanbod kleuteronderwijs

Aanbod lager onderwijs