Overslaan en naar de inhoud gaan

Referentiebudgetten

Referentiebudgetten

Wat heeft een gezin minimaal nodig?

Datum

Van tot

Supported by

Nood van OCMW’s

Het onderzoek naar de Vlaamse referentiebudgetten startte in 2006 toen een groep Kempense en Limburgse OCMW’s aanklopte bij Thomas More met de vraag om een onderzoek uit te voeren naar het inkomen dat een gezin minimaal nodig heeft om rond te komen. De OCMW’s gaven aan nood te hebben aan een richtnorm voor het beoordelen van leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid. Uit een eigen bevraging hierover kwamen immers grote verschillen aan het licht.

 

Ontwikkelen referentiebudgetten

Drie jaar lang werkte een multidisciplinair team van onderzoekers aan de hogeschool en andere wetenschappelijke experts aan de ontwikkeling van Vlaamse referentiebudgetten (Storms & Van den Bosch, 2009). Na de Vlaamse kwamen de Belgische referentiebudgetten (Van Thielen et al., 2010) en nog wat later werd in het Waals parlement een ‘peer review’ georganiseerd door de Europese Commissie over referentiebudgetten als instrument om de minimuminkomensbescherming in Europa mee vorm te geven (Storms, 2010).