Ga naar de hoofdinhoud
Geld en gedrag

Schuldbemiddeling

Werking en organisatie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit.

In opdracht van de Vlaamse regering

Datum

Van tot

Onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering. Het brengt de werking en de organisatie van de Vlaamse erkende instellingen voor schuldbemiddeling en hun samenwerkingsverbanden in kaart via een uitgebreide bevraging bij alle erkende instellingen. Daarnaast zet het mogelijke krijtlijnen uit voor een model van subsidiëring van deze instellingen.

Resultaten

Het resultaat van een hierover opgezette Delphi-bevraging was dat dit financieringsmodel zowel een kwaliteitsvolle werking moet aansturen als moet vertrekken vanuit de middelenbehoefte van de organisaties. Een uitgebreid literatuuronderzoek en de bevraging van de instellingen en de experts hebben geleid tot een duidelijke visie over wat gewenste kwaliteit kan inhouden en welke de hiervoor aangewezen kritische succesfactoren (passende werkvormen, competenties van hulpverleners en structurele randvoorwaarden op organisatieniveau) zijn.