Medische Laboratoriumtechnologie

Afstudeerrichting van de opleiding professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie

Als Biomedisch laboratoriumtechnoloog kan je kiezen voor een specialisatie in de Medische laboratoriumtechnologie .

Wat betekent dit voor jou?

 • Je bent in de ban van wetenschap en hebt interesse in de biomedische wereld.
 • Je verdiept je in de analyses van bloed, urine en andere biologische stalen: een immens boeiende wereld
 • Je leert meer over verschillende onderzoeks- en analysetechnieken.
 • Dankzij de combinatie van theorie en praktijk vind je snel je weg op de arbeidsmarkt.
 • Toch nog zin om verder te studeren? Via een schakeljaar kan je doorstromen naar verschillende masters.

Studenten in fase 3 of in het verkort programma starten met interne stage op maandag 9 september. Contacteer de opleidingsmanager voor meer info.

Volg Medische Laboratoriumtechnologie op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Ann Huygens
Opleidingsmanager
Det Vangeel
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Fase 1

  Fase 1

  In de eerste fase krijgt iedereen een basis van alle wetenschappen - zowel in theorie als in praktijk - en een aantal ondersteunende vakken. Je maakt via studiebezoeken, lezingen, jobgetuigenissen en keuzecolleges ook kennis met het werkveld om je zo te helpen bij de keuze van je afstudeerrichting. Daarnaast werk je in groep een eigen project uit.

  Voor de start van het academiejaar kan je een zomercursus chemie en rekenvaardigheden volgen. Zo spijker je je kennis van deze vakken bij. Verder neem je deel aan vier examenmomenten: november, januari, april en juni. In november en april leg je al een deel af van een aantal basisvakken. Dit deel telt voor elk examen voor 30 of 40% mee.

 • Fase 2

  Fase 2

  In de tweede fase verdiep je jezelf in klinische, microbiologische en hematologische parameters van de patiënt en draagt zo bij tot de diagnose. 

  Je kan ook onderzoek doen, onder andere naar nieuwe diagnostische tools.

  Daarnaast leer je biomedische stalen te maken en te analyseren met technieken zoals PCR, ELISA en automatische analyzers. Er worden ook twee keuzepakketten aangeboden zodat je een keuze kan maken in je eigen interessegebied.

 • Fase 3

  Fase 3

  In de derde fase volg je enkel les tijdens het eerste semester. Je breidt je theoretische en praktische kennis verder uit. In deze vakken leer je onder andere glucose, hormonen, cholesterol, tumormerkers en verbonden pathologieën kennen. Je leert zelfstandig een biologisch staal te analyseren en aandoeningen zoals anemie, infectie, leukemie enz. te herkennen.

  Het tweede semester is volledig ingevuld door je stage. Als voorbereiding op je functie als medische  laboratoriumtechnoloog loop je stage in het laboratorium van een ziekenhuis of van een medisch centrum.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  In alle fasen heb je labo’s en werkcolleges voor alle relevante kennisdomeinen. In de eerste fase zijn dit halvedaglabo’s, in de volgende fasen zijn dit vaak daglabo’s.

  In de eerste fase heb je een vak werkveldverkenning en bezoeken we verschillende laboratoria, zodat je de verschillende kanten van het beroep leert kennen. Daarnaast werk je met enkele medestudenten een kleinschalig project uit.

  In de tweede fase heb je werkveldbeleving en in dit projectwerk start je vanuit een inleefstage, waarbij je per 2 studenten gedurende één (1/2) dag de pre-analytische fase van een gekozen parameter opvolgt.

  In de derde fase heb je de afstudeerstage van vier maanden. Tijdens deze stage werk je in een laboratorium van een ziekenhuis of van een medisch centrum. De mogelijkheid bestaat om je stage uit te voeren in het buitenland, bv. Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Portugal, Scandinavië of Oostenrijk.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Op de onthaaldag krijg je alle info die je nodig hebt voor een vlotte start en leer je medestudenten en docenten kennen. Vanaf dit moment krijg je een trajectbegeleider. Deze begeleider is een docent die je van nabij volgt doorheen je hele studietraject en bij wie je steeds terecht kan. Voor inhoudelijke vragen kan je bij al je docenten aankloppen, op elk moment.

  We werken met kleine groepen voor praktijklessen en oefeningensessies. Hierdoor is de drempel tussen student en docent in onze opleiding heel laag.

  Om snel vorderingen te maken in je studies kan je deelnemen aan PALgroepen (Peer Assisted Learning). Dit zijn kleine groepjes studenten die samenwerken om moeilijkere delen van bepaalde vakken door te nemen onder begeleiding van een student uit een hoger jaar.

  De mogelijkheid bestaat ook om deel te nemen aan studievaardigheidstrainingen.

  Tijdens elke blokperiode richten we een ‘terugkomdag’ in. Op deze dag kan je op de campus vragen komen stellen over de verschillende vakken. Alle docenten zijn dan beschikbaar. Na de examens voorzien we een moment waarop je al je examens kan komen inkijken en bespreken met de vakdocent.

  Binnen de opleiding besteden we ook de nodige aandacht aan studenten met een functiebeperking. Een aantal standaardfaciliteiten zijn reeds uitgewerkt, andere worden op maat van de student toegekend.

  Al in het bezit van een diploma of ervaring binnen het vakgebied opgedaan?

 • Go International

  Go International

  We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, je verbetert je talen en spijkert je internationale vakkennis bij. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren!

  Specifiek voor de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie is er een groot aanbod aan stagemogelijkheden in het buitenland. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met instellingen in o.a. Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Portugal, Scandinavië of Oostenrijk.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Algemene chemie
  • Inleiding in analytische chemie
  • Labo chemie 1
  • Communicatie- en informatievaardigheden
  • Cel-en microbiologie
  • Labo microbiologie 1
  • Wiskunde
  • Fysica 1

  Semester 2

  • Chemische evenwichten
  • Bio-organische chemie
  • Biochemie 1
  • Labo chemie 2
  • Fysica 2
  • Project 1
  • Werkveldverkenning
  • Anatomie, fysiologie en microbiologie

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Klassieke analysemethoden
  • Spectrometrische en elektrochemische methoden
  • Labo analytische chemie
  • Microbiologie 2
  • Biochemie 2
  • Hematologie 1
  • Immunologie en celcultuur
  • Statistiek

  Semester 2

  • Scheidingsmethoden en radiochemie 
  • Labo instrumentele biomedische analyse
  • DNA-technologie 1
  • Labo biochemische en immunologische  technieken
  • Histologie 
  • Medische biologie
  • Labo Medische Microbiologie 1
  • keuzepakket 2

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Klinische Chemie 2
  • Clinical training  Klinische Chemie 
  • Hematologie 2
  • Immuunhematologie 
  • Medische Microbiologie 2
  • Deontologie en Kwaliteitszorg
  • Moleculaire diagnostiek en virologie
  • Religie, zingeving en levensbeschouwing

  Semester 2

  • Bachelorproef
  • Stage

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
100%
heeft na 3 maanden een job
94%
is globaal tevreden over de opleiding
5/5/90
aandeel talen/wiskunde/wetenschappen

Waarom kiezen voor Medische Laboratoriumtechnologie?

image.alt

Persoonlijke begeleiding

Er is een ruim aanbod aan mogelijkheden om jou als student persoonlijke te begeleiden: onthaaldag, trajectbegeleider, werken in kleine groepen voor praktijklessen en oefensessies, Peer Assisted Learning, studievaardigheidstraining, terugkomdag, studeren met bijzondere faciliteiten (Foto: focus op persoonlijke begeleiding)

Ontdek meer over onze vakantiecursus
image.alt

Nauwe samenwerking met het werkveld

Binnen verschillende vakken werken we samen met mensen uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en medische centra. Zo brengen we de praktijk naar jou toe!

image.alt

Snel werk

Dankzij onze focus op theorie én praktijk en onze aandacht voor nauwkeurig en doordacht werken, zijn onze stagiairs goed voorbereid op het laboleven. Eens afgestudeerd, vind je zeer snel werk.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Al onze afgestudeerden hebben een job binnen de drie maanden!

  Als bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie – specialisatie Medische Laboratoriumtechnologie kan je aan de slag als laborant in een medische laboratorium waar je staalnames uitvoert en stalen analyseert. Andere opties zijn long- en hartfunctietesten en biologische functies meten en evalueren. Je kan ook meewerken aan onderzoek naar nieuwe laboratoriumtechnieken of biomedische producten.

 • Verder studeren

  Verder studeren

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  Postgraduaat

  • Milieu en Gezondheidswetenschappen
  • Forensisch onderzoek

  Master (via schakeljaar)

  Verschillende masteropleidingen binnen het domein van biologie, biochemie, biowetenschappen, biomedische wetenschappen en industriële wetenschappen behoren tot de mogelijkheid.

  Ook masteropleidingen in het buitenland zijn mogelijk. Daar kan je vaak rechtstreeks instromen in het masterjaar/de masterjaren.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Lien Bosman

Oud-studente en doctoraatsstudente KU Leuven, Industriële Ingenieurswetenschappen
De professionele bacheloropleiding tot laborante gaf me veel praktische ervaring mee en heel wat kennis in verschillende vakgebieden. Hierdoor was de goesting en motivatie om verder te studeren en uiteindelijk zelfs te doctoreren ontzettend groot.

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore