Ga naar de hoofdinhoud

Assessment & interventie

Project

ATMOS en ATMORE

Datum

Van tot

Over het project

In ons onderwijs wordt de overdracht van (nieuwe) informatie voornamelijk bewerkstelligd via mondelinge communicatie. Opdat dit succesvol zou gebeuren, dienen drie partners optimaal te functioneren, zijnde de spreker (docent), de ontvanger (studenten) en de akoestiek van de klas. Indien er sprake is van een slechte klasakoestiek zal dit negatieve (gezondheids)effecten hebben op zowel lesgevers als studenten. Ondanks deze gekende negatieve impact, blijkt dat 1 op 4 scholen de akoestiek als slecht ervaren (Centrum voor Gezonde Scholen, 2013). Sinds de invoering van inclusief onderwijs in 2015 hebben kinderen met speciale noden toegang tot het regulier onderwijs. Deze groep kinderen heeft vaak nog meer nood aan optimale akostische klaslokalen. Is ons schoollandschap zowel voor leerlingen als lesgevers akoestisch klaar voor dit inclusief onderwij?

Dit project wil een eenvoudig hanteerbaar akoestisch screeningsprogramma ontwikkelen voor scholen.

Onderzoeker

Onderzoeker

Wendy D'haenens

Wendy D'haenens (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en Empowerment. Ze is een expert in subjectieve en objectieve evaluatie van het gehoor, en ICF (WHO) toepassingen binnen de logopedie en audiologie.

In samenwerking met PIH-departement leefmilieu, Cochlear Technology Centre Belgium

Gerelateerde onderzoekslijnen