Ga naar de hoofdinhoud
Project

ELODIE

Effectief LeesOnderwijs Doet Iederen Excelleren

In het project Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren (ELODIE) werken het ESF, het Departement Onderwijs en Vorming, Thomas More, Odisee en de Universiteit Gent samen aan het versterken van het voorbereidende taal- en leesonderwijs in Vlaanderen. Concreet vertalen we de heersende wetenschappelijke state-of-the art rond effectief voorbereidend leesonderwijs naar een getrapt professionaliseringstraject voor 50 scholen met veel kansarme leerlingen. Het traject bestaat uit een online bijscholing, een lerend netwerk en individuele begeleiding via samenwerking met pedagogisch begeleiders.

In het project effectief leesonderwijs doet iedereen excelleren (ELODIE) werken ESF, het Departement Onderwijs en Vorming, de Thomas More Hogeschool (ExCEL, de Lerarenopleiding en de opleiding Logopedie en Audiologie), de Odisee Hogeschool en de Universiteit Gent samen aan de verbetering van het Vlaamse voorbereidende taal- en leesonderwijs, zodat kinderen die in een kansarme thuisomgeving opgroeien toch optimaal aan het formele leesonderwijs kunnen starten. Gelijke leeskansen zijn ons doel. Om dat doel te bereiken, vormen we sterke leerkrachten die effectief voorbereidend taal- en leesonderwijs kunnen bieden. We vertrekken daarbij vanuit een brede visie op leesvaardigheid, die zowel het technische aspect van lezen als het begripsaspect en de bruggen tussen beide in rekening brengt.

Concreet¬†vertalen we de heersende wetenschappelijke state-of-the art rond effectief voorbereidend leesonderwijs naar een praktijkgericht kader voor leraren, schoolteams en de lerarenopleiding.¬†Dat doen we in nauwe samenwerking met wetenschappelijke experts en leerkrachten. Vanuit inzichten rond effectieve professionalisering van leraren ‚Äď zowel tijdens de initieŐąle opleiding als op de werkvloer ‚Äď bouwen we een proof-of-concept van een professionaliseringstraject in drie delen rond effectief voorbereidend leesonderwijs:

1. Een online bijscholing van 30 studie-uren rond effectief voorbereidend leesonderwijs, gericht op leerkrachten uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar en op de leerkrachten die de taalintegratietrajecten verzorgen. Binnen deze bijscholing worden drie inhoudelijke thema’s aangesneden: 
     1. Werken aan fonemisch  bewustzijn en letterkennis 
     2. Taaldenkgesprekken en interactievaardigheden 
     3. Woordenschat verbreden en verdiepen 

2. Deelname aan een lerend netwerk (8 maandelijkse bijeenkomsten) met verdieping van de theoretische inhouden uit de online bijscholing, maar vooral met ondersteuning voor de praktische vertaling van de wetenschappelijke inzichten naar de concrete context van de school. 

3. Individuele begeleiding van de school door een pedagogisch begeleider om voor maximale impact op de klasvloer te zorgen. Op deze manier maximaliseren we de kans dat het professionaliseringstraject niet alleen tot meer kennis bij de betrokken leerkrachten leidt, maar ook tot veranderd leerkrachtgedrag in de klas en zo tot verbeterde uitkomsten bij de betrokken kinderen.

We bieden 50 scholen met veel kansarme leerlingen de kans om dit getrapte professionaliseringstraject te volgen en aan de slag te gaan rond effectiever voorbereidend leesonderwijs. Dit gebeurt in nauwe aansluiting bij de inspanningen die leerkrachten op deze scholen leveren om kinderen met een taalachterstand Nederlands extra leerkansen te bieden onder de vorm van een taalintegratietraject. De lessen die we uit dit project trekken moeten een sterke stimulans bieden voor beter voorbereidend leesonderwijs in de Vlaamse scholen en een eerste stap vormen naar sterkere professionals op onze arbeidsmarkt.

De lessen die we uit dit project trekken moeten een sterke stimulans bieden voor beter voorbereidend leesonderwijs in de Vlaamse scholen en een eerste stap vormen naar sterkere professionals op onze arbeidsmarkt.

Onderzoeker

Claudio Vanhees

Expertise:  leesdidactiek, digitale didactiek voor het hoger onderwijs

Onderzoeker

Astrid Geudens

Astrid is onderzoeker PhD in taal- en leesdidactiek en heeft een passie voor alles wat te maken heeft met beginnende geletterdheid en vroegtijdig lezen. Sinds '06 probeert ze actief een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijs

Onderzoeker

Kirsten Schraeyen

Kirsten Schraeyen (PhD) is sinds 2004 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als experte op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context, is zij lid van verschillende (inter)nationale organisaties.

Gerelateerde onderzoekslijnen