Ga naar de hoofdinhoud
Project

ELODIE

Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren

In dit project werkten Thomas More Hogeschool, Odisee en Universiteit Gent op basis van de huidige wetenschappelijke state-of-the art een getrapt professionaliseringstraject rond effectief voorbereidend leesonderwijs uit voor 50 scholen met veel leerlingen wiens thuistaal niet het Nederlands is. Het traject bestaat uit een online bijscholing met drie modules, een lerend netwerk en individuele begeleiding via samenwerking met pedagogisch begeleiders. Op deze pagina vindt u alle details rond de aanpak van het professionaliseringstraject en links naar de drie online modules: ‚ÄúLetterkennis en fonemisch bewustzijn‚ÄĚ, ‚ÄúTaaldenkgesprekken en interactievaardigheden‚ÄĚ en ‚ÄúWoordenschat verbreden en verdiepen‚ÄĚ.

Supported by

ESF
Vlaams overheid

dots-alt

Info en toegang tot de modules?

Info en toegang tot de modules? Klik hier!

In het project Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren (ELODIE) werkten Thomas More Hogeschool, Odisee, de Universiteit Gent  en het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid samen aan de verbetering van het Vlaamse voorbereidende taal- en leesonderwijs. Daarbij was het ons doel om er mee voor te zorgen dat kinderen die in een thuisomgeving met minder taalleerkansen Nederlands opgroeien toch optimaal aan het formele leesonderwijs kunnen starten. Kinderen gelijke leeskansen geven. Om dat doel te bereiken, vormden we sterke leerkrachten en schoolteams die effectief voorbereidend taal- en leesonderwijs kunnen bieden. We vertrokken daarbij vanuit een brede visie op leesvaardigheid[PV1] , die zowel het technische aspect van lezen als het begripsaspect en de bruggen tussen beide in rekening brengt.

Concreet ontwierpen we een professionaliseringstraject in drie delen rond effectief voorbereidend leesonderwijs:

 1. Een online bijscholing van 30 studie-uren, gericht op leerkrachten uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar en op leerkrachten die taalintegratietrajecten verzorgen. Deze bijscholing, die deelnemers zelfstandig en op eigen tempo kunnen volgen, bestaat uit drie modules:

  - Werken aan fonemisch  bewustzijn en letterkennis
  - Taaldenkgesprekken en interactievaardigheden
  - Woordenschat verbreden en verdiepen
   
 2. Lerende netwerken met verdieping van de theoretische inhouden uit de online bijscholing, maar vooral met ondersteuning voor de praktische vertaling van de wetenschappelijke inzichten naar de concrete context van de school.
   
 3. Individuele begeleiding van de school door een pedagogisch begeleider om voor maximale impact op de klasvloer te zorgen. Op deze manier maximaliseren we de kans dat het professionaliserings­traject niet alleen tot meer kennis bij de betrokken leerkrachten leidt, maar ook tot veranderd leerkrachtgedrag in de klas en zo tot verbeterde uitkomsten bij de betrokken kinderen.

Tijdens het ELODIE-project boden we 50 scholen met veel kansarme leerlingen de kans om dit getrapte professionaliseringstraject te volgen en aan de slag te gaan rond effectiever voorbereidend leesonderwijs. Dit gebeurde in nauwe aansluiting bij de inspanningen die leerkrachten op deze scholen al leverden om kinderen met een taalachterstand Nederlands extra leerkansen te bieden onder de vorm van een taalintegratietraject. Tussen 1 september 2022 en 31 december 2023 volgden minstens twee leerkrachten van elke deelnemende school de online bijscholing en namen zij deel aan in totaal acht bijeenkomsten van één van de zeven, meestal regionaal georganiseerde, lerende netwerken.

We stellen de online bijscholing graag ter beschikking van leerkrachten en scholen. U vindt binnenkort alle nodige praktische info op deze website.

Projectteam

 • Pieter Verachtert, Claudio Vanhees, Maxime Bultheel, Joke Van Assche (Expertisecentrum Onderwijs en Leren, Thomas More Hogeschool)
   
 • Astrid Geudens, Kirsten Schraeyen (Onderzoeksgroep Mens en Welzijn, Thomas More Hogeschool)
   
 • Marlies Algoet, Helena Taelman, Evelien Gheeraert, Charlotte Lannoy, Nick Ferbuyt (Odisee)
   
 • Hilde Van Keer, Sven Sierens, Emmelien Merchie (Universiteit Gent)

Gerelateerde onderzoekslijnen