Ga naar de hoofdinhoud
Project

EMPOWERCARE

Verder aan de slag met het ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse

Datum

Van tot

Supported by

Interreg 2 Zee√ęn
www.interreg2seas.eu/nl
Provincie Antwerpen

Bekijk de projectwebsite

Wat

Binnen Empowercare bouwen we verder op het ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse. Twee pilootgemeenten werken aan zorgzame buurten en dat doen ze op een onderbouwde manier aan de hand van concrete acties en initiatieven.

Zorgzame buurten?

Dat zijn buurten waarin een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn ervoor kan zorgen dat de persoon met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Op basis van het ondersteuningspakket zorgzame dorpen en ge√Źnspireerd door de modellen van de projectpartners formuleren we acties en aanbevelingen. Binnen dit project onderzoeken we of en hoe die bijdragen tot meer zorgzame dorpen voor 65-plussers en 50-plussers met een chronische zorgnood.¬†

mensen rond de tafel

Doel

Het Empowercare project wil¬†innovatieve strategie√ęn voor zorgbehoevende mensen uitwerken. Zo kunnen zij hun contact met buurt verbeteren alsook de ondersteuning vanuit de buurt. Op die manier kunnen¬†zorgbehoevende mensen¬†zo lang mogelijk veilig in hun vertrouwde omgeving verblijven. Het doel is om eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen en dat met een persoonsgerichte aanpak van zorg.

Op basis van het evaluatieonderzoek komen we tot een eindrapport met werkzame elementen. We gaan na wat werkt, voor wie, in welke context en waarom.

Er zijn vijf specifieke doelstellingen: 

  • Onderzoeken hoe we het ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse verder kunnen¬†uitbouwen.¬†
  • Nagaan hoe lokale besturen concreet aan de slag gaan met het¬†actieplan.
  • Een¬†empowermentstrategie maken¬†met behulp van de modellen van de¬†projectpartners.
  • Die¬†empowermentstrategie testen¬†in twee pilootlocaties.
  • Onze verworven¬†kennis verspreiden.

Relevantie

Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, vereenzaming bij jong en oud, de samenleving die steeds meer individualiseert, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden… zorgen ervoor dat meer mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glippen. Een stijgend aantal mensen in een kwetsbare positie, met zorgbehoeften, …  wil zijn leven zelfstandig thuis organiseren. Daarom is een zorgzame buurt van toenemend belang. 

Onze rol

Dit onderzoek kadert binnen het Europese project Empowercare. We werken samen met de Provincie Antwerpen. We voeren een evaluatieonderzoek uit en doen aan wetenschappelijke monitoring.

Onderzoekers

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan. 

Onderzoeker

Dorien Gryp

Onderzoeker eenzaamheid met een passie voor de publieke ruimte. Heeft altijd zin in een concert.

Onderzoeker

Birthe Sels

Sociaal werk onderzoeker die graag meebouwt aan zorg en welzijn in de samenleving.