Ga naar de hoofdinhoud

Preventie & empowerment

Project

ENTER

Equity in breast cancer screening

Al meer dan 20 jaar vrouwen informeert de Vlaamse overheid vrouwen over de mogelijkheid om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Toch blijkt dat vrouwen met een lage sociaal-economische status (SES) minder deelnemen aan deze screening: er bestaan hardnekkige misverstanden over screening en men is zich niet altijd bewust van het belang ervan. Met dit onderzoek willen we samen met vrouwen uit deze doelgroep een campagne ontwikkelen om de toegankelijkheid tot het screeningsprogramma te verbeteren. Hiervoor werken we samen een herinnering op maat van de doelgroep uit, gebaseerd op de uitnodigingsbrief. Zo willen we tot gelijke toegang tot het screeningsprogramma bekomen.
 

Datum

Van tot

Supported by

Stichting tegen kanker (CPR-2022/1888)

Jaarlijks worden er in Belgi√ę meer dan 10.000 vrouwen getroffen door borstkanker (Belgian cancer registry, 2022). Ongeveer 75% van de vrouwen die borstkanker krijgen, is 50 jaar of ouder. Vroegtijdige ontdekking van borstkanker vermindert de noodzaak van ingrijpende therapie√ęn en vergroot de kans op genezing. Daarom worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar in Vlaanderen ge√Įnformeerd over de mogelijkheid om zich elke twee jaar te laten screenen. ¬†Vrouwen met een lage sociaal-economische status (SES) nemen echter veel minder deel aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker.¬†

Barrière tot deelname aan borstkankerscreening 

Voor vrouwen met een lage SES vormen misvattingen over borstkankerscreening de voornaamste barrière voor deelname. Zo denkt men bijvoorbeeld dat het borstonderzoek (mammografie) gevaarlijk is. Om de gelijkheid van het borstkankerscreeningsprogramma te verbeteren, is aangepaste communicatie nodig voor deze specifieke doelgroep, gebaseerd op een grondig begrip van hun misvattingen over het programma. 
 

Co-creatie van een herinneringsbrief op maat 

In Vlaanderen bestaat momenteel nog geen herinneringsbrief voor de deelname aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. In het kader van dit project ontwikkelen we een op maat gemaakte herinnering, die rekening houdt met mogelijke misvattingen over het bevolkingsonderzoek. Om de barri√®res en misvattingen in kaart te brengen, organiseren we participatieve focusgroepen. ¬†Deze resultaten daarvan vergelijken we met bestaande internationale literatuur. Experten uit verschillende organisaties, waaronder eerstelijnszorgprofessionals, worden uitgenodigd om feedback te geven op de resultaten, die vervolgens worden verwerkt in een herinneringsbrief. De belangrijkste experten zijn echter vrouwen zelf. Op basis van de bevindingen cre√ęren we samen met vrouwen uit de doelgroep (co-creatie) een herinneringsbrief op maat. Dergelijke werkwijze, in het bijzonder co-creatie, wordt meer en meer aangemoedigd als een methode waarbij mensen zelf actief betrokken zijn en mee vormgeven aan het proces.
 

Partners

Dit project wordt gefinancierd door de Stichting tegen kanker (CPR-2022/1888).
Thomas More en de Universiteit Antwerpen trekken dit project in samenwerking met CVKO (centrum voor kankeropsporing) en Domus Medica.

Onderzoekers

Onderzoeker

Liesbet Van Bos

Liesbet Van Bos is sinds september 2022 onderzoek bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Haar focus ligt momenteel op co-creatief onderzoek. 

Onderzoeker

Sarah Talboom

Sinds 2019 is Sarah Talboom (MSc Communicatiewetenschappen) verbonden aan Thomas More Hogeschool. Vandaag is zij coördinator van de onderzoekslijn Effectieve Communicatie. Haar expertise ligt in het domein van inclusieve communicatie.

Gerelateerde onderzoekslijnen