Overslaan en naar de inhoud gaan

Referentiebudgetten

Referentiebudgetten

EUSOCIALCIT

Het recht op een adequate sociale bescherming in Europa. Hoe kunnen referentiebudgetten de implementatie van dit recht mee ondersteunen?

In samenwerking met Universiteit Antwerpen

Datum

Van tot

Supported by

The Future of European Social Citizenship

Dit project wordt door de EU gefinancierd. Het maakt een evaluatie van het beleid om het Europees sociaal burgerschap te stimuleren. Het project moet leiden tot nieuwe indicatoren en implementatiestudies over sociale investeringen, arbeidsomstandigheden, huisvesting en de minimuminkomensbescherming. Aan dat laatste deel werkt CEBUD mee.  

Als partner in het Horizon 2020-project ‘The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT)’ zal CEBUD de uitvoering van taak 5.2 opnemen. Deze taak beoogt te onderzoeken hoe het recht op een adequate sociale bescherming, zoals opgenomen in de Europese Pijler van Sociale Rechten, kan worden vertaald in begeleidende maatstaven en indicatoren. Specifiek willen we hierbij de wederzijdse relatie tussen een adequaat inkomen en betaalbare goederen en diensten belichten en verder uitwerken. We stellen vast dat de bestaande sociale indicatoren hierbij vaak onvoldoende normatieve houvast en concrete vertaalslag bieden, wat kan leiden tot ontoereikende of misleidende beleidsconclusies en adviezen. In dit project tonen we aan dat referentiebudgetten een geschikt instrument zijn om het recht op een adequate sociale bescherming te monitoren en helpen implementeren op Europees, nationaal en lokaal niveau. Zij geven een concrete vertaling van wat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden, leggen het verband tussen een toereikend inkomen en de betaalbaarheid van essentiële goederen en diensten en zijn aanpasbaar om individuele ondersteuning op maat mogelijk te maken. 

Twee subtaken 

Ten eerste verbeteren we de methodologie voor de ontwikkeling van crossnationaal vergelijkbare referentiebudgetten. We focussen ons in dit project enkel op de voedingskorven en verbeteren de vergelijkbaarheid door zowel de samenstelling van de voedselpakketten aan te passen als nieuwe prijsmethoden te verkennen. Daarnaast wordt het duurzaamheidsaspect meegenomen zodat we de noden van toekomstige generaties ook mee in rekening te brengen. We vertrekken van de EAT-Lancet richtlijnen, omdat deze een gemeenschappelijke Europese basis vormen en daarenboven een duurzaam dieet vertegenwoordigen. In een volgende stap moet het EAT-lancet dieet worden aangepast aan de lokale voedingsgewoonten, beschikbaarheid, kwaliteit en prijzen van levensmiddelen, op basis van de nationale voedingsrichtlijnen. Op basis van de verbeterde methodologie zullen crossnationaal vergelijkbare voedingskorven voor verschillende typegezinnen worden ontwikkeld in vier Europese landen, namelijk België, Finland, Hongarije en Spanje.  

Ten tweede zal een positiepaper worden geschreven over de rol van referentiebudgetten in het ontwikkelen van sociale indicatoren die het recht op een adequate sociale bescherming helpen implementeren in de verschillende lidstaten. We werken hierbij verder uit wat we verstaan onder ‘adequaatheid’ en hoe dit hand in hand gaat met de betaalbaarheid van essentiële goederen en diensten. De paper focust daarbij op de meerwaarde van referentiebudgetten ten opzichte van de bestaande indicatoren en geeft concrete aanbevelingen voor verder onderzoek en beleid op verschillende niveaus.

Ontdek alles over het EU-project

Onderzoekers

Onderzoeksmanager

Bérénice Storms

Dr. in de sociale wetenschappen, onderzoeksmanager Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn

Onderzoeker

Ilse Cornelis

Dr. in de Psychologie.  Onderzoeker binnen de lijnen Geld & Gedrag en Referentiebudgetten en REMI. Zet zich in voor financiële redzaamheid en evidence-based hulpverlening.

Onderzoeker

Marieke Frederickx

Marieke studeerde handelsingenieur aan de KU Leuven en werkte als stafmedewerker bij meerdere OCMW’s. De vertaling van onderzoeksresultaten naar beleid dat het verschil maakt is voor haar essentieel.

Onderzoeker

Tess Penne

Tess is Doctor in de Sociologie. Haar onderzoek focust zich voornamelijk op referentiebudgetten, minimuminkomensbescherming en armoedebestrijding.

Onderzoeker

Heleen Delanghe

Heleen studeerde sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Ze focust zich op referentiebudgetten, minimuminkomensbescherming en sociaal beleid.