Ga naar de hoofdinhoud

Energie in glastuinbouw

Project

De serre als energiebron

Kansen tot samenwerking

Kunnen we een glastuinbouwbedrijf met een warmtekrachtkoppeling (WKK) koppelen aan een andere warmtevrager zonder WKK (zoals landbouw, industrie, zwembad, appartementsgebouw,…)? Met een WKK kan je energie (elektriciteit en warmte) efficiënter opwekken dan door de gescheiden opwekking. Daardoor kan de energiekost en de CO2-uitstoot van beide bedrijven (serre en gekoppeld bedrijf) sterk dalen.

Datum

Van tot

Supported by

In deze studie werd een technisch en economische evaluatie gemaakt van 15 concrete cases in de praktijk.

In het tweede deel van de studie zetten we in op verduurzaming en op de samenwerking van die gebieden met hun omgeving. We bouwen daarbij verder op de resultaten uit een vorige studie. In dit project wordt het potentieel van geothermie en de synergie met naburige bedrijvencomplexen verder onderzocht.

In een derde luik lieten onze onderzoekers de glastuinbouwsector vooruit kijken en werden nieuwe mogelijkheden in kaart gebracht. Zo onderzochten we of we waterstoftechnologie kunnen toepassen binnen de glastuinbouwsector. Samen met bedrijven onderzochten we de productie, de opslag en het gebruik van waterstofgas vanuit de WKK-technologie.

Partner(s)

Onderzoekers

Onderzoeker

Herman Marien

Expert glastuinbouw. Docent en vertegenwoordiger glastuinbouw. 

Onderzoeker

Bert De Schutter

Praktische toepassing energietechnieken in gebouwen en glastuinbouw. Technisch-economische evaluaties van o.a. warmtenetten, warmtepompen, etc. 

Gerelateerde onderzoekslijnen