Ga naar de hoofdinhoud

Energie in gebouwen

Project

Studie kostenoptimum nieuwbouw residentieel

Meest kostenoptimale investering voor jouw nieuwbouwwoning

Datum

Van tot

Supported by

Wat is de meest kostenoptimale investering die je voor jouw nieuwbouwwoning kan doen wanneer je rekening houdt met verschillende randvoorwaarden zoals investeringskosten en energiekosten? Op basis van verschillende studies die we in opdracht van VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) uitvoerden, zocht Expertisecentrum Energie daar een antwoord op.

Doel

Het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA) laat regelmatig studies uitvoeren wanneer ze een nieuwe energieprestatieregelgeving uitvoeren en evalueren.

Wij zijn gespecialiseerd in studies naar kostenoptimale (energie-)investeringen in residentiële gebouwen. Daarom werd er op ons beroep gedaan om deze studies uit te voeren.

De resultaten van deze studies werden door het VEKA onder andere gebruikt om vast te stellen op welke manier zij de eisen voor nieuwbouwwoningen, via de EPB-regelgeving, konden verstrengen.

Resultaten

We voerden de volgende studies uit. De bijhorende rapporten kan je hier terugvinden.

  • Studie kostenoptimum nieuwbouw residentieel (2022)
  • Analyse haalbaarheid aanscherping naar S28: beleidsondersteunend onderzoek op basis van werkelijk ingediende dossiers (2020)
  • Studie Haalbaarheidsstudie EPB-eisen voor residentiële nieuwbouw: controleberekeningen van het BEN-niveau op 50 woningen (2017)
  • Studie Kostenoptimale EPB-eisen voor residentiële gebouwen: update van de studie uit 2012 (2014-2015)
  • Kostenoptimale EPB-eisen (2012-2013)

Partners

WTCB

Onderzoekers

Onderzoeksmanager

Griet Janssen

Trots op dit team: knappe onderzoekers, deskundige medewerkers, fijne mensen. 

Onderzoeker

Jan Creylman

Expertise in CO2 captatie en opslag, data-analyse en modelleren 

Onderzoeker

Nickey Van den Bulck

Expertise in energietechnieken voor gebouwen. Docent bijscholingen en opleidingen gecertificeerd installateur.

Gerelateerde onderzoekslijnen