Ga naar de hoofdinhoud
Valorisatiemedewerker - onderzoeker

Fien Buelens

Zorg en Welzijn - Mens en Welzijn

Fien Buelens (MSc) is onderzoeker en valorisatiemedewerker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Vanuit haar expertise faciliteert ze de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Over Fien

Fien is master in de psychologie (klinische en gezondheidspsychologie; en theorie en onderzoek, KU Leuven). Ze is erg geïnteresseerd in hoe technologie een bijdrage kan leveren aan de (geestelijke) gezondheidszorg. Verder, vindt ze het van groot belang dat onderzoek kan vertaald worden naar de praktijk en dat er een verbinding is tussen praktijkwerkers en onderzoekers. Ze werkt als onderzoeker en valorisatiemedewerker voor de onderzoekslijn.

Publicaties

Artikels in internationaal gereviewde wetenschappelijke tijdschriften

Buelens, F., Luyten, P., Claeys, H., Van Assche, E., & Van Daele, T. (2023). Usage of unguided, guided, and blended care for depression offered in routine clinical care: Lessons learned. Internet Interventions, 34, 100670. https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100670

De Witte, N. A. J., Buelens, F., Debard, G., Bonroy, B., Standaert, W., Tarnogol, F. & Van Daele, T. (2022) Handheld or head-mounted? An experimental comparison of the potential of augmented reality for animal phobia treatment using smartphone and HoloLens 2 . Frontiers in Virtual Reality, 4, 2673-4192. https://doi.org/10.3389/frvir.2022.1066996

Presentaties

Buelens, F., Luyten, P., Claeys, H.,  & Van Daele, T. (2022, June). Dropout and Adherence in an Online Intervention for Self-Help, Guided Self-Help and Blended Care. Study Protocol  for Assessing Real-world Data. Poster gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences, Leuven.

Van Daele, T., Buelens, F., Best, P., Thomas, C. & Bernaerts, S. (2022, June). 360° video or digital  twin VR? Equal sense of presence, different realism. Poster gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences, Leuven.