Ga naar de hoofdinhoud
Onderzoeker

Marlies Tierens

Zorg en Welzijn - Mens en Welzijn

Marlies Tierens (PhD) is onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Ze heeft expertise in intelligentiemeting, cognitieve (hoog)begaafdheid, testontwikkeling en adaptatie.

Over Marlies

Marlies Tierens (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens and Welzijn en docent psychodiagnostiek aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More. Ze zit in de Toetsingscommissie van de Belgische Federatie van Psychologen en is voorzitter van het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD).

Ze behaalde haar doctoraat in de Medische Wetenschappen over traumaverwerking bij jonge verkeersslachtoffers aan de Universiteit Gent, in samenwerking met kinder- en jeugdpsychiatrie UZGent. In haar huidige onderzoek draagt ze bij aan de ontwikkeling van de COVAT-reeks, een reeks Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstests voor kinderen, adolescenten en volwassenen gebaseerd op het CHC-model (basisversie, COVAT 9½-20 en COVAT-3).

Ze geeft trainingen over diagnostiek en hoe het CHC-model vertaald kan worden naar adviezen voor de praktijk.
Ze werkt parttime als zelfstandig psycholoog waar ze zich vooral richt op psychodiagnostiek bij (vermoeden van) cognitieve hoogbegaafdheid. Ze behaalde het certificaat expert hoogbegaafdheid aan de Hoogbegaafdheidsacademie (Hoogbloeier).