Ga naar de hoofdinhoud
Onderzoekslijn

Assessment en interventie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen met communicatieve, cognitieve of ontwikkelingsuitdagingen zo vlot mogelijk kunnen meedraaien in de samenleving? Binnen deze onderzoekslijn verzamelen we expertise over het brede domein van diagnostische methoden en materialen die hierbij kunnen helpen, alsook de handelingsgerichte interventies die erop volgen. 

Diagnose, begeleiding en interventie

Binnen de onderzoekslijn Assessment en interventie zetten we in op cognitie en communicatie bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met als doel om hun kennis, vaardigheden, welbevinden en maatschappelijke participatie te versterken in hun leer- en werkomgeving.

We doen dit evidence-based en via direct contact met de doelgroep of via indirect contact met relevante betrokkenen, zoals zorgprofessionals, beleidsmakers, leerkrachten, ondersteuners, collega’s en werkgevers.

Zo willen we  

  • hun (groei)potentieel detecteren, prikkelen en optimaal inzetten.¬†¬†
  • de leer- en werkomgeving laten aansluiten bij hun (groei)potentieel.¬†¬†

We willen de inclusie van de doelgroep maximaliseren door (digitale) testinstrumenten, effectieve interventies en preventieve methodieken te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Talentgerichte en toegankelijke zorg

Met ons onderzoek ondersteunen we:

  • (zorg)professionals, zoals klinisch psychologen, neuro-, arbeids- en schoolpsychologen, psychologisch consulenten, CLB-medewerkers, logopedisten, audiologen en ergotherapeuten
  • verantwoordelijken van zorg- en onderwijsinstellingen
  • cli√ęnten- of pati√ęntenverenigingen.

 

Uitgelicht

Team

Coördinator Onderzoekslijn

Dorien Vandenborre

Dorien Vandenborre (PhD) is coördinator van de onderzoekslijn Assessment en interventie bij de Onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op vlak van neurogene communicatiestoornissen en kwalitatief onderzoek (diepte-interviews).

Onderzoeker

Ivo Bernaerts

Ivo Frans Bernaerts (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. In zijn onderzoek focust hij o.m. op de ontwikkeling van psychodiagnostisch instrumentarium.

Onderzoeker

Wendy D'haenens

Wendy D'haenens (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en Empowerment. Ze is een expert in subjectieve en objectieve evaluatie van het gehoor, en ICF (WHO) toepassingen binnen de logopedie en audiologie.

Onderzoeker

Kurt Eggers

Kurt Eggers is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Hij onderzoekt de rol van temperament, aandacht en executief functioneren bij stotteren en spraakonvloeiendheden.

Onderzoeker

Astrid Geudens

Astrid Geudens (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij is expert in taal- en leesdidactiek en probeert actief een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Onderzoeker

Noortje Hermans

Noortje Hermans (MSc) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Als Neuro- en Revalidatiepsychologe neemt zij neuropsychologische diagnostische instrumenten onder de loep.

Onderzoeker

Steven Joris

Steven Joris (MSc) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Hij heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie en GGZ-beleid.

Onderzoeker

Annelies Labaere

Annelies Labaere is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. 

Onderzoeker

Heleen Leysen

Heleen Leysen (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen.

Onderzoeker

Charlotte Mostaert

Charlotte Mostaert (MSc) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid.

Onderzoeker

Kirsten Schraeyen

Kirsten Schraeyen (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij is expert op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context.

Onderzoeker

Jorien Smets

Jorien Smets is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, ¬†onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij schreef haar doctoraatsthesis over ‚Äėcognitieve processen bij depressie en post-traumatische stressstoornis‚Äô.

Onderzoeker

Marlies Tierens

Marlies Tierens (PhD) is onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Ze heeft expertise in intelligentiemeting, cognitieve (hoog)begaafdheid, testontwikkeling en adaptatie.

Onderzoeker

Jean-Philippe Van Dijck

Jean-Philippe van Dijck (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Hij heeft expertise op vlak van cognitieve vaardigheden, wiskundige vaardigheden en cognitieve neuropsychologie.

Onderzoeker

Sabine Van Eerdenbrugh

Sabine Van Eerdenbrugh (PhD) is sinds 2014 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Als experte op het vlak van stotteren is zij lid van het international LPTC en EBPracticeNet (Cebam).

Onderzoeker

Dinska Van Gucht

Dinska Van Gucht (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Vanuit haar expertise werkte zij onder meer mee aan projecten rond de elektronische sigaret.

Onderzoeker

Cédric Vanneste

Cédric Vanneste maakt deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Vanuit zijn expertise als klinisch psycholoog werkt hij mee aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen diverse contexten. 

Onderzoeker

Katrijn Van Parijs

Katrijn Van Parijs is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Ze heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie, intelligentie en neuropsychologie.

Projecten