Ga naar de hoofdinhoud
Onderzoekslijn

Assessment en interventie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen met communicatieve, cognitieve of ontwikkelingsuitdagingen zo vlot mogelijk kunnen meedraaien in de samenleving? In dit speerpunt verzamelen we expertise over het brede domein van diagnostische methoden en materialen die hierbij kunnen helpen, alsook de handelingsgerichte interventies die erop volgen. 

Diagnose, begeleiding en interventie

Binnen de onderzoekslijn Assessment en interventie doen we onderzoek naar diagnostiek, begeleiding en interventie voor kinderen en volwassenen met communicatieve, cognitieve of ontwikkelingsuitdagingen. We werken daarvoor samen met een team van logopedisten, audiologen, psychologen en educatiewetenschappers.

Door ons te verdiepen in de domeinen cognitief functioneren, meertaligheid en lezen/vloeiendheid willen we er onder meer voor zorgen dat meertalige kinderen, mensen met een cognitieve stoornis en personen die stotteren vlot kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat doen we door in te zetten op onderzoeksprojecten die bijvoorbeeld een vlotte leesstart bieden aan kinderen, gericht zijn op het ontwikkelen van cognitieve testbatterijen of trachten de communicatie voor personen met afasie te verbeteren.

Talentgerichte en toegankelijke zorg

Met ons onderzoek ondersteunen we:

  • (zorg)professionals, zoals klinisch psychologen, neuro-, arbeids- en schoolpsychologen, psychologisch consulenten, CLB-medewerkers, logopedisten, audiologen en ergotherapeuten
  • verantwoordelijken van zorg- en onderwijsinstellingen
  • cli√ęnten- of pati√ęntenverenigingen.

 

Lopende projecten

Team

Coördinator Onderzoekslijn

Dorien Vandenborre

Dorien Vandenborre (PhD) is sinds 2015 docent-onderzoeker bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op vlak van neurogene communicatiestoornissen en kwalitatief onderzoek (diepte-interviews).

Onderzoeker

Ivo Bernaerts

Ivo Frans Bernaerts is psycholoog-onderzoeker (PhD) en doctoreerde op inspraak en medezeggenschap aan de Open Universiteit Nederland. In zijn onderzoek focust hij o.m. op de ontwikkeling van psychodiagnostisch instrumentarium. 

Onderzoeker

Mieke Decuyper

Mieke Decuyper (PhD) is sinds 2017 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Mieke heeft expertise op vlak van persoonlijkheidsdiagnostiek en het ontwikkelen en normeren van psychodiagnostische instrumenten. 

Onderzoeker

Wendy D'haenens

Wendy D'haenens (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze is een expert in subjectieve en objectieve evaluatie van het gehoor, (klas)akoestiek en ICF (WHO) toepassingen binnen de logopedie

Onderzoeker

Kurt Eggers

 Kurt Eggers doet onderzoek naar stotteren. Zijn onderzoek richt zich op de rol van temperament, aandacht en executief functioneren bij stotteren en spraakonvloeiendheden in verschillende populaties. 

Onderzoeker

Astrid Geudens

Astrid is onderzoeker PhD in taal- en leesdidactiek en heeft een passie voor alles wat te maken heeft met beginnende geletterdheid en vroegtijdig lezen. Sinds '06 probeert ze actief een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijs

Onderzoeker

Noortje Hermans

Noortje Hermans (MSc) neemt als Neuro- en Revalidatiepsychologe binnen de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, neuropsychologische diagnostische instrumenten onder de loep.

Onderzoeker

Steven Joris

Steven Joris (MSc) is sinds 2017 onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie en GGZ-beleid.

Onderzoeker

Annelies Labaere

Annelies Labaere is logopedist en docent aan Thomas More Antwerpen. Samen met een team van enthousiaste collega's geeft ze vorm aan de stem- en spraakcurricula, coördineert ze de postgraduaatopleiding stem en doet ze ook onderzoek.

Onderzoeker

Heleen Leysen

Heleen Leysen (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen.

Onderzoeker

Charlotte Mostaert

Charlotte Mostaert (MSc) is sinds 2010 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid.

Onderzoeker

Kirsten Schraeyen

Kirsten Schraeyen (PhD) is sinds 2004 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als experte op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context, is zij lid van verschillende (inter)nationale organisaties.

Onderzoeker

Jorien Smets

Jorien Smets doctoreerde aan de KU Leuven en schreef een doctoraatsthesis over ‚Äėcognitieve processen bij depressie en post-traumatische stressstoornis‚Äô. Als onderzoeker was zij betrokken bij diverse projecten van het expertisecentrum Mens en Welzijn.

Onderzoeker

Marlies Tierens

Marlies Tierens (PhD) is sinds 2012 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze heeft expertise in intelligentiemeting, cognitieve (hoog)begaafdheid, testontwikkeling en adaptatie.

Jean-Philippe Van Dijck

Jean-Philippe van Dijck (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van cognitieve vaardigheden, wiskundige vaardigheden en cognitieve neuropsychologie. 

Onderzoeker

Sabine Van Eerdenbrugh

Sabine Van Eerdenbrugh (PhD) is sinds 2014 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als experte op het vlak van stotteren is zij lid van het international LPTC en EBPracticeNet (Cebam). 

Onderzoeker

Dinska Van Gucht

Dinska Van Gucht (PhD) werkt sinds 2013 binnen de opleiding Toegepaste Psychologie als lector en doceert Algemene Psychologie en Gezondheidspsychologie.
 

Onderzoeker

Cédric Vanneste

Cédric Vanneste maakt deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij werkt mee aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen diverse contexten. Binnen het bestek van bachelorproeven superviseert hij onderzoek naar o.a. exhibitionisme.

Onderzoeker

Katrijn Van Parijs

Katrijn Van Parijs is sinds 2013 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie, intelligentie en neuropsychologie.

Onderzoeker

Ineke Wilssens

Ineke Wilssens studeerde Logopediewetenschap aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2017 onderzoeker bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Communicatieve ontwikkeling en spraakstoornissen vormen haar onderzoeksdomein.

Projecten