Ga naar de hoofdinhoud

Team Mens en Welzijn

De onderzoeksgroep Mens en Welzijn vormt een brug tussen wetenschap en welzijn, en zet hierbij de mens centraal. Via betrouwbare ingrepen bouwen we aan een zorgzame samenleving voor iedereen. We, dat zijn al onze onderzoekers binnen onze drie onderzoekslijnen. Leer ze hier kennen.

Onderzoeksmanager

Tim Vanhoomissen

Tim Vanhoomissen (Phd) is ervaren als onderzoeker binnen Sociale Psychologie & Omgevingspsychologie. Momenteel is hij onderzoeksmanager van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn.

Coördinator Onderzoekslijn

Dorien Vandenborre

Dorien Vandenborre (PhD) is sinds 2015 docent-onderzoeker bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op vlak van neurogene communicatiestoornissen en kwalitatief onderzoek (diepte-interviews).

Coördinator Onderzoekslijn

Wessel van de Veerdonk

Wessel van de Veerdonk (Msc) is onderzoekscoördinator Preventie en empowerment bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zijn onderzoeksfocus ligt momenteel op een optimale preventieve gezondheidszorg specifiek voor mensen met verminderde toegang.

Coördinator Onderzoekslijn

Tom Van Daele

Tom Van Daele (PhD) is onderzoekcoördinator Psychologie en technologie bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als klinisch psycholoog doet hij onderzoek naar de toegevoegde waarde van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Valorisatiemedewerker

Elias Bosteels

Elias Bosteels (MSc) is sinds 2022 valorisatiemedewerker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van klinische neuropsychologie en kinder- en jeugpsychologie.

Valorisatiemedewerker - onderzoeker

Fien Buelens

Fien Buelens (MSc) is onderzoeker en valorisatiemedewerker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Vanuit haar expertise faciliteert ze de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Onderzoeker

Karolien Adriaens

Karolien Adriaens (PhD) is een onderzoeker bij  de onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat, onderzoeksgroep Mens en Welzijn.  Als klinisch psycholoog werkt zij mee aan projecten over grensoverschrijdend gedrag in de sport en kindermishandeling.

Onderzoeker

Ivo Bernaerts

Ivo Frans Bernaerts is psycholoog-onderzoeker (PhD) en doctoreerde op inspraak en medezeggenschap aan de Open Universiteit Nederland. In zijn onderzoek focust hij o.m. op de ontwikkeling van psychodiagnostisch instrumentarium. 

Onderzoeker

Sylvie Bernaerts

Sylvie Bernaerts (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Haar expertise ligt in de inzet van immersieve technologie in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Onderzoeker

Toon Colman

Toon Colman (MSc) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Als experimenteel psycholoog wil hij zijn methodologische expertise inzetten ten behoeve van (geestelijke) gezondheidszorg.

Onderzoeker

Isabelle Cuykx

Isabelle Cuykx (communicatiewetenschappen - Msc) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Ze werkt onder meer aan het project 'Immersive Technology in Healthcare Training'.

Onderzoeker

Annelies De Bruyne

Annelies De Bruyne is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Zij werkt op het raakvlak tussen formele en informele zorg (mantelzorg), en wil meebouwen aan de vermaatschappelijking van zorg.

Onderzoeker

Mieke Decuyper

Mieke Decuyper (PhD) is  docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat.  Haar expertise ligt in persoonlijkheidsdiagnostiek en het ontwikkelen en normeren van psychodiagnostische instrumenten. 

Onderzoeker

Remko De Duytsche

Remko De Duytsche is onderzoeker de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Vanuit zijn expertise als verpleegkundige en docent, werkt hij mee aan het project 'Immersive Technology in Healthcare Training'.

Onderzoeker

Ann De Mey

Ann De Mey (MScN) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Vanuit haar expertise in de gezondheidszorg werkt zij mee aan het onderzoeksproject 'Samen aan Z'.

Onderzoeker

Wendy de Vaal

Wendy de Vaal is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Haar focus ligt momenteel op ‚ÄėSamen aan Z‚Äô, een Interreg Vlaanderen-Nederland onderzoeksproject.

Onderzoeker

Nele De Witte

Nele De Witte (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze heeft expertise in onder andere wearables en XR. Daarnaast is ze de wetenschappelijk coördinator van LiCalab.

Onderzoeker

Wendy D'haenens

Wendy D'haenens (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze is een expert in subjectieve en objectieve evaluatie van het gehoor, (klas)akoestiek en ICF (WHO) toepassingen binnen de logopedie

Onderzoeker

Kurt Eggers

 Kurt Eggers doet onderzoek naar stotteren. Zijn onderzoek richt zich op de rol van temperament, aandacht en executief functioneren bij stotteren en spraakonvloeiendheden in verschillende populaties. 

Onderzoeker

Astrid Geudens

Astrid is onderzoeker PhD in taal- en leesdidactiek en heeft een passie voor alles wat te maken heeft met beginnende geletterdheid en vroegtijdig lezen. Sinds '06 probeert ze actief een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijs

Onderzoeker

Noortje Hermans

Noortje Hermans (MSc) neemt als Neuro- en Revalidatiepsychologe binnen de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, neuropsychologische diagnostische instrumenten onder de loep.

Onderzoeker

Kaat Jansen

Kaat Jansen is arbeids- en organisatiepsycholoog, coach en docent. Ze behaalde ook een diploma in ‚Äėsport & exercise psychologie‚Äô. Vanuit haar expertise is zij betrokken bij het onderzoeksproject Samen aan Z.

Onderzoeker

Steven Joris

Steven Joris (MSc) is sinds 2017 onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie en GGZ-beleid.

Onderzoeker

Annelies Labaere

Annelies Labaere is logopedist en docent aan Thomas More Antwerpen. Samen met een team van enthousiaste collega's geeft ze vorm aan de stem- en spraakcurricula, coördineert ze de postgraduaatopleiding stem en doet ze ook onderzoek.

Onderzoeker

Heleen Leysen

Heleen Leysen (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen.

Onderzoeker

Charlotte Mostaert

Charlotte Mostaert (MSc) is sinds 2010 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid.

Onderzoeker

Sabine Nelis

Sabine Nelis is sinds 2018 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn.

Onderzoeker

Kirsten Schraeyen

Kirsten Schraeyen (PhD) is sinds 2004 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als experte op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context, is zij lid van verschillende (inter)nationale organisaties.

Onderzoeker

Joke Simons

Joke Simons (PhD) is sinds 2005 docent-onderzoeker de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij werkte mee aan diverse projecten rond interculturaliteit en diversiteit, meertaligheid, Fit-voor-Lezen, Fit-voor-Rekenen, LABO-werking.

Onderzoeker

Jorien Smets

Jorien Smets doctoreerde aan de KU Leuven en schreef een doctoraatsthesis over ‚Äėcognitieve processen bij depressie en post-traumatische stressstoornis‚Äô. Als onderzoeker was zij betrokken bij diverse projecten van het expertisecentrum Mens en Welzijn.

Onderzoeker

Marlies Tierens

Marlies Tierens (PhD) is sinds 2012 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze heeft expertise in intelligentiemeting, cognitieve (hoog)begaafdheid, testontwikkeling en adaptatie.

Onderzoeker

Eva Van Assche

Eva Van Assche (PhD) is docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze focust op hoe digitale toepassingen (bv. applicaties) bijdrage kunnen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoeker

Liesbet Van Bos

Liesbet Van Bos is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Haar focus ligt momenteel op co-creatief onderzoek.

Onderzoeker

Jean-Philippe Van Dijck

Jean-Philippe van Dijck (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van cognitieve vaardigheden, wiskundige vaardigheden en cognitieve neuropsychologie. 

Onderzoeker

Sabine Van Eerdenbrugh

Sabine Van Eerdenbrugh (PhD) is sinds 2014 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als experte op het vlak van stotteren is zij lid van het international LPTC en EBPracticeNet (Cebam). 

Onderzoeker

Dinska Van Gucht

Dinska Van Gucht (PhD) werkt sinds 2013 binnen de opleiding Toegepaste Psychologie als lector en doceert Algemene Psychologie en Gezondheidspsychologie.
 

Onderzoeker

Marlon van Loo

Marlon Van Loo is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en Empowerment.

Onderzoeker

Lieve Van Nieuwenhuysen

Lieve Van Nieuwenhuysen is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Haar expertise als huisarts en docente zet zij in voor projecten op het raakvlak tussen formele en informele zorg (mantelzorg).

Onderzoeker

Cédric Vanneste

Cédric Vanneste maakt deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij werkt mee aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen diverse contexten. Binnen het bestek van bachelorproeven superviseert hij onderzoek naar o.a. exhibitionisme.

Onderzoeker

Katrijn Van Parijs

Katrijn Van Parijs is sinds 2013 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie, intelligentie en neuropsychologie.

Onderzoeker

Helena Verhelle

Helena Verhelle is een onderzoeker bij  de onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat, onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als criminoloog werkt zij mee aan onderzoek naar  grensoverschrijdend gedrag in de sport en het hoger onderwijs.

Onderzoeker

Tine Vertommen

Tine Vertommen (PhD) is onderzoekscoördinator Veilig leef- en sport klimaat bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als criminoloog doet zij onderzoek naar de prevalentie en preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

Onderzoeker

Peter Vervoort

Peter Vervoort is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Vanuit zijn expertise werkt hij mee aan het project 'Immersive Technology in Healthcare Training'.