Ga naar de hoofdinhoud

Team Mens en Welzijn

De onderzoeksgroep Mens en Welzijn vormt een brug tussen wetenschap en welzijn, en zet hierbij de mens centraal. Via betrouwbare ingrepen bouwen we aan een zorgzame samenleving voor iedereen. We, dat zijn al onze onderzoekers binnen onze drie onderzoekslijnen. Leer ze hier kennen.

Onderzoeksmanager

Tim Vanhoomissen

Tim Vanhoomissen (Phd) is ervaren als onderzoeker binnen Sociale Psychologie & Omgevingspsychologie. Momenteel is hij onderzoeksmanager van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn.

Coördinator Onderzoekslijn

Dorien Vandenborre

Dorien Vandenborre (PhD) is sinds 2015 docent-onderzoeker bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op vlak van neurogene communicatiestoornissen en kwalitatief onderzoek (diepte-interviews).

Coördinator Onderzoekslijn

Wessel van de Veerdonk

Voor zijn doctoraat focuste Wessel van de Veerdonk - epidemioloog (Msc) en verpleegkundige (Bsc) - op het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Vandaag is hij onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn Preventie en Empowerment.

Coördinator Onderzoekslijn

Tom Van Daele

Tom Van Daele (PhD) is onderzoekcoördinator Psychologie en technologie bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als klinisch psycholoog doet hij onderzoek naar de toegevoegde waarde van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Valorisatiemedewerker

Elias Bosteels

Elias Bosteels (MSc) is sinds 2022 valorisatiemedewerker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van klinische neuropsychologie en kinder- en jeugpsychologie.

Valorisatiemedewerker - onderzoeker

Fien Buelens

Fien Buelens (MSc) is onderzoeker en valorisatiemedewerker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Vanuit haar expertise faciliteert ze de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Onderzoeker

Karolien Adriaens

Karolien Adriaens (PhD) is sinds 2021 werkzaam bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten naar grensoverschrijdend gedrag: Safe Sport Allies en Safe Para Sport Allies, Safe Sport Project, ASOIF project

Onderzoeker

Ivo Bernaerts

Ivo Frans Bernaerts is psycholoog-onderzoeker (PhD) en doctoreerde op inspraak en medezeggenschap aan de Open Universiteit Nederland. In zijn onderzoek focust hij o.m. op de ontwikkeling van psychodiagnostisch instrumentarium. 

Onderzoeker

Sylvie Bernaerts

Sylvie Bernaerts (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Haar expertisedomeinen zijn immersieve technologie in de (geestelijke) gezondheidszorg en ethische commissieaanvragen.

Onderzoeker

Isabelle Cuykx

Isabelle (communicatiewetenschappen - Msc) is sinds september 2023 onderzoeker bij Thomas More. Ze werkt mee aan het project 'Immersive Technology in Healthcare Training' en focust voor haar doctoraat op voeding en media.

Onderzoeker

Annelies De Bruyne

Annelies De Bruyne is docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij werkt op het raakvlak tussen formele en informele zorg (mantelzorg). Ze wil vanuit onderzoek meebouwen aan de praktijk van vermaatschappelijking van zorg .

Onderzoeker

Mieke Decuyper

Mieke Decuyper (PhD) is sinds 2017 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Mieke heeft expertise op vlak van persoonlijkheidsdiagnostiek en het ontwikkelen en normeren van psychodiagnostische instrumenten. 

Onderzoeker

Remko De Duytsche

Remko De Duytsche is docent verpleegkunde en combineert dit sinds 2023 met een onderzoeksopsdracht. Vanuit zijn expertise werkt hij mee aan het project Immersive Technology in Healthcare Training. Remko: ‚ÄúIk ben gepassioneerd door het vak en geloof sterk in innovatie, zowel in de zorg als in het onderwijs‚ÄĚ.

Onderzoeker

Ann De Mey

Ann De Mey (MScN) werkt sinds 2023 als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Vanuit haar expertise in de gezondheidszorg is zij betrokken bij het onderzoeksproject 'Samen aan Z'.

Onderzoeker

Wendy de Vaal

Wendy de Vaal is sinds 2023 onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Vanuit haar expertise in de gezondheidszorg werkt ze mee aan het onderzoeksproject ‚ÄėSamen aan Z Interreg Vlaanderen-Nederland‚Äô.¬†

Onderzoeker

Nele De Witte

Nele De Witte (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze heeft expertise in onder andere wearables en XR. Daarnaast is ze de wetenschappelijk coördinator van LiCalab.

Onderzoeker

Wendy D'haenens

Wendy D'haenens (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze is een expert in subjectieve en objectieve evaluatie van het gehoor, (klas)akoestiek en ICF (WHO) toepassingen binnen de logopedie

Onderzoeker

Kurt Eggers

 Kurt Eggers doet onderzoek naar stotteren. Zijn onderzoek richt zich op de rol van temperament, aandacht en executief functioneren bij stotteren en spraakonvloeiendheden in verschillende populaties. 

Onderzoeker

Astrid Geudens

Astrid is onderzoeker PhD in taal- en leesdidactiek en heeft een passie voor alles wat te maken heeft met beginnende geletterdheid en vroegtijdig lezen. Sinds '06 probeert ze actief een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijs

Onderzoeker

Noortje Hermans

Noortje Hermans (MSc) neemt als Neuro- en Revalidatiepsychologe binnen de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, neuropsychologische diagnostische instrumenten onder de loep.

Onderzoeker

Steven Joris

Steven Joris (MSc) is sinds 2017 onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie en GGZ-beleid.

Onderzoeker

Annelies Labaere

Annelies Labaere is logopedist en docent aan Thomas More Antwerpen. Samen met een team van enthousiaste collega's geeft ze vorm aan de stem- en spraakcurricula, coördineert ze de postgraduaatopleiding stem en doet ze ook onderzoek.

Onderzoeker

Felien Laureys

Felien Laureys maakt sinds begin 2023 deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze ondersteunt mee een project rond geweld en grensoverschrijdend gedrag bij (volwassen) atleten binnen de onderzoekslijn grensoverschrijdend gedrag. 

Onderzoeker

Heleen Leysen

Heleen Leysen (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen.

Onderzoeker

Charlotte Mostaert

Charlotte Mostaert (MSc) is sinds 2010 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid.

Onderzoeker

Sabine Nelis

Sabine Nelis is sinds 2018 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn.

Onderzoeker

Kirsten Schraeyen

Kirsten Schraeyen (PhD) is sinds 2004 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als experte op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context, is zij lid van verschillende (inter)nationale organisaties.

Onderzoeker

Joke Simons

Onderzoeker

Onderzoeker

Jorien Smets

Jorien Smets doctoreerde aan de KU Leuven en schreef een doctoraatsthesis over ‚Äėcognitieve processen bij depressie en post-traumatische stressstoornis‚Äô. Als onderzoeker was zij betrokken bij diverse projecten van het expertisecentrum Mens en Welzijn.

Onderzoeker

Marlies Tierens

Marlies Tierens (PhD) is sinds 2012 docent-onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze heeft expertise in intelligentiemeting, cognitieve (hoog)begaafdheid, testontwikkeling en adaptatie.

Onderzoeker

Eva Van Assche

Eva Van Assche (PhD) is docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze focust op hoe digitale toepassingen (bv. applicaties) bijdrage kunnen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoeker

Liesbet Van Bos

Liesbet Van Bos is sinds september 2022 onderzoek bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Haar focus ligt momenteel op co-creatief onderzoek. 

Jean-Philippe Van Dijck

Jean-Philippe van Dijck (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van cognitieve vaardigheden, wiskundige vaardigheden en cognitieve neuropsychologie. 

Onderzoeker

Sabine Van Eerdenbrugh

Sabine Van Eerdenbrugh (PhD) is sinds 2014 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als experte op het vlak van stotteren is zij lid van het international LPTC en EBPracticeNet (Cebam). 

Onderzoeker

Dinska Van Gucht

Dinska Van Gucht (PhD) werkt sinds 2013 binnen de opleiding Toegepaste Psychologie als lector en doceert Algemene Psychologie en Gezondheidspsychologie.
 

Onderzoeker

Marlon van Loo

Marlon van Loo is sinds september 2022 onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. 

Onderzoeker

Lieve Van Nieuwenhuysen

Lieve Van Nieuwenhuysen is sinds 2009 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn.

Onderzoeker

Cédric Vanneste

Cédric Vanneste maakt deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij werkt mee aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen diverse contexten. Binnen het bestek van bachelorproeven superviseert hij onderzoek naar o.a. exhibitionisme.

Onderzoeker

Katrijn Van Parijs

Katrijn Van Parijs is sinds 2013 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie, intelligentie en neuropsychologie.

Onderzoeker

Helena Verhelle

Helena Verhelle maakt sinds 2018 deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Vanuit haar expertise in de forensische psychiatrie legt zij zich toe op onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

Onderzoeker

Tine Vertommen

Als onderzoeker bouwde Tine Vertommen expertise op in een breed scala aan onderwerpen in de criminologie en forensische psychologie. Vandaag focust zij op grensoverschrijdend gedrag in het algemeen en meer specifiek in de sport.

Onderzoeker

Peter Vervoort

Peter Vervoort is sinds 2023 onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Vanuit zijn expertise in gezondheidszorg en als lid van de XR-stuurgroep van Thomas More, werkt hij mee aan het project Immersive Technology in Healthcare Training.

Onderzoeker

Ineke Wilssens

Ineke Wilssens studeerde Logopediewetenschap aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2017 onderzoeker bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Communicatieve ontwikkeling en spraakstoornissen vormen haar onderzoeksdomein.