Ga naar de hoofdinhoud
Onderzoeker

Jean-Philippe Van Dijck

Zorg en Welzijn - Mens en Welzijn

Jean-Philippe van Dijck (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Hij heeft expertise op vlak van cognitieve vaardigheden, wiskundige vaardigheden en cognitieve neuropsychologie.

Over Jean-Philippe

Jean-Philippe van Dijck is psychologisch consulent en experimenteel (neuro)psycholoog met een doctoraat in de psychologie, getiteld “The cognitive mechanisms of spatial-numerical associations”. Hij werkt momenteel als docent en onderzoeker aan het Thomas More, en is als (gast-) professor verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie (Universiteit Gent). Zijn onderwijs omvat de cursussen Algemene Psychologie, Methoden van Psychologisch Onderzoek 1 en Neuropsychologie. Naast fundamenteel onderzoek in de domeinen van numerieke cognitie, werkgeheugen, ruimtelijke cognitie en wiskunde-angst, gebruikt hij deze inzichten om individuele verschillen in wiskundige vaardigheden te begrijpen. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt voor het creëren van diagnostische instrumenten en voor het formuleren van aanbevelingen voor (school)psychologen en leraren.

Naast zijn bijdrage aan het PWO-project "Pole Position for Mathematics" is hij PhD- promotor en copromotor  bij het FWO-INTER project: "Understanding the role of spatial number representations and spatial skills in mathematical abilities: From kindergarten to higher education". Zijn neuropsychologisch onderzoek richt zich op premorbide intelligentie (d.w.z. het niveau van cognitief functioneren voorafgaand aan een verworven hersenletsel). Hiervoor is hij verbonden aan het PWO-project: "De ontwikkeling en standaardisatie van de Vragenlijst Intellectuele Status". Hij behaalde het getuigschrift "klinische neuropsychologie" aan de Universiteit Gent.