Ga naar de hoofdinhoud

Assessment en interventie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen met communicatieve, cognitieve of ontwikkelingsuitdagingen zo vlot mogelijk kunnen meedraaien in de samenleving?

Naar de onderzoekslijn

Psychologie en technologie

Technologie kan de zorg kwalitatiever, rendabeler en laagdrempeliger maken. De onderzoekslijn 'Psychologie en technologie' onderzoekt het potentieel van XR, apps en wearables in de (geestelijke) gezondheidszorg en ontwikkelen en evalueren apps, software en monitoringsystemen.

Naar de onderzoekslijn

Effectieve preventie en empowerment

Hoe kunnen we preventie in zorg en welzijn, onderwijs en vrije tijd zo doeltreffend mogelijk maken? De onderzoekslijn 'Effectieve preventie en empowerment' onderzoekt gepaste methoden en interventies die voor iedereen werken, met bijzondere aandacht voor personen en groepen die vaak over het hoofd gezien worden.

Naar de onderzoekslijn

Veilig leef- en sportklimaat

De onderzoekslijn 'Veilig leef- en sportklimaat' focust op zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Binnen deze onderzoekslijn worden zowel dader-, slachtoffer-, omgevings-, als sociale perspectieven belicht binnen het onderzoek naar geweld tegen minderjarigen en kwetsbare groepen. Daarnaast wordt er praktijkgericht onderzoek ontwikkeld waarin preventie-initiatieven tegen grensoverschrijdend gedrag worden geëvalueerd, voornamelijk in de context van de sport. 

Naar de onderzoekslijn