Ga naar de hoofdinhoud
Portret Sabine Van Eerdenburgh
Onderzoeker

Sabine Van Eerdenbrugh

Zorg en Welzijn - Mens en Welzijn

Sabine Van Eerdenbrugh (PhD) is sinds 2014 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Als experte op het vlak van stotteren is zij lid van het international LPTC en EBPracticeNet (Cebam).

Over Sabine

Sabine Van Eerdenbrugh is onderzoeker, docent en coƶrdinator van de bachelorproeven aan de opleiding Logopedie-Audiologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Tijdens haar doctoraat aan de Australian Stuttering Research Centre (University of Sydney) ontwikkelde ze een internet-gebaseerde training van het Lidcombe Programma voor ouders van kleuters die stotteren. Sabine is gespecialiseerd in stotteren bij jonge kinderen en behandelde kinderen en adolescenten met diverse spraak- en taalmoeilijkheden doorheen de jaren. Ze is lid van het International Lidcombe Program Trainers Consortium. Ze maakt ook deel uit van de redactieraad van EBPracticeNet aan het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam).

Sabine coƶrdineert momenteel TreatPaCS (gefinancierd door KCE), een Randomised Controlled Trial waarbij drie behandelingen voor kleuters (N = 249) met elkaar worden vergeleken. Ze is ook coƶrdinator van TeleLAC-12, het project waar richtlijnen voor telelogopedie en teleaudiologie bij kinderen tot en met 12 jaar worden ontwikkeld. Dit project wordt gefinancierd door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.