Ga naar de hoofdinhoud
Portret Lieve Van Nieuwenhuysen
Onderzoeker

Lieve Van Nieuwenhuysen

Zorg en Welzijn - Mens en Welzijn

Lieve Van Nieuwenhuysen is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Preventie en empowerment. Haar expertise als huisarts en docente zet zij in voor projecten op het raakvlak tussen formele en informele zorg (mantelzorg).

Over Lieve

Lieve Van Nieuwenhuysen doceert al 15 jaar anatomie aan de opleiding verpleegkunde. Als huisarts kwam ze regelmatig in contact met mantelzorgers. Ze maakt nu deel uit van het onderzoeksteam Mantelzorg. Ze werkte ook 16 jaar met kwetsbare zwangeren in het prenataal steunpunt van Kind en Gezin.