Ga naar de hoofdinhoud
Portretfoto Charlotte Mostaert
Onderzoeker

Charlotte Mostaert

Zorg en Welzijn - Mens en Welzijn

Charlotte Mostaert (MSc) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid.

Over Charlotte

Charlotte Mostaert (MSc) is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Ze is verbonden aan de onderzoeksgroep Mens en Welzijn en is lid van de expertisecel Taal en Leren.

Ze specialiseerde zich in taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid en is auteur van het protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen (4-6 jaar). Daarnaast is ze coauteur van de ALDeQ-NL, een oudervragenlijst over de moedertaalontwikkeling van meertalige kinderen.
Ze is lid van het netwerk Meertaligheid en Leren Antwerpen dat zich inzet voor iedereen in Antwerpen die met meertalige lerenden werkt.

Als docent geeft ze les binnen het postgraduaat Meertaligheid en doceert ze 'Taal: diagnostiek' aan de opleiding Logopedie en Audiologie. Als communicatieverantwoordelijke staat ze in voor alle externe (wetenschaps)communicatie van de opleiding.