Ga naar de hoofdinhoud
Onderzoeker

Steven Joris

Zorg en Welzijn - Mens en Welzijn

Steven Joris (MSc) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Hij heeft expertise op vlak van diagnostiek, testpsychologie en GGZ-beleid.

Over Joris

Steven Joris is klinisch psycholoog en psychodiagnosticus. Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie bouwt hij mee aan de voortdurende optimalisering van de leerlijn psychodiagnostiek (zowel in de basisopleiding als in de voortgezette opleiding) in nauw overleg met het werkveld. Als onderzoeker is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Mens & Welzijn waar hij coƶrdinator is van Assessment Hub en een actieve en coƶrdinerende rol opneemt in de domeinen van testontwikkeling en testgebruik. Overkoepelend zet Steven zich in voor de strategische positionering en brede verspreiding van de psychodiagnostische expertise van zowel de opleiding Toegepaste Psychologie als de onderzoeksgroep Mens & Welzijn. Steven zetelt als bestuurslid binnen de Divisie Psychodiagnostiek (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), de Testcommissie (Belgische Federatie van Psychologen), en de Board of Assessment (European Federation of Psychologists' Associations). Op lokaal niveau is hij tevens betrokken bij de werking van de Psychologenkring Antwerpen Centrum (PAC) en de Eerstelijnszone Antwerpen Oost (ELZA Oost).

Onderzoeker onder de loep: Steven Joris

Het CHC-model is een bril waarmee je naar intelligentie kijkt. En het is goed dat wij, psychologen, allemaal door dezelfde bril kijken.